Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358

*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Hrvatska komora inženjera strojarstva je samostalna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih  inženjera strojarstva, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu te skrbi da ovlašteni inženjeri strojarstva savjesno i u skladu sa zakonom i javnim interesom obavljaju svoje poslove i pri tome štite i unapređuju hrvatsku graditeljsku baštinu te održivi razvitak.

Članovi Komore u sklopu zadaća strojarske struke obavljaju poslove projektiranja, stručnog nadzora, kontrole projekata i upravljanja projektom gradnje u području prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

Dobrodošli na naše web stranice!

Zadnje vijesti

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA-strojarska struka, Zagreb, 10.10.-12.10.2016.

Poštovane kolegice i kolege!

Hrvatska komora inženjera strojarstva organizira drugi po redu ove godine pripremni seminar za polaganje stručnog ispita.

Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Više detalja...

POZIV NA IZOBRAZBU OSOBA ZA PROVEDBU ENERGETSKOG PREGLEDA VELIKOG PODUZEĆA

Sukladno rješenju Ministarstva gospodarstva RH, Klasa: UP/I-310-02/16-02/03, Urbroj: 526-04-01-02/1-16-02, od 26. siječnja 2016. godine, Hrvatska komora inženjera strojarstva ovlaštena je za provođenje Programa izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća u skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (''Narodne novine'', broj 127/14) i odredbama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (''Narodne novine'', broj 123/15). Pozivaju se zainteresirani za sudjelovanje u izobrazbi.


Više detalja...

Održan Zbor Područnog odbora Osijek, 16.09.2016.

U petak 16.rujna 2016. u Osijeku održan je tradicionalni 15. Zbor Područnog odbora Osijek.

Više detalja...

STRUČNO PUTOVANJE U ITALIJU POSJET TVRTKI AERMEC s.p.a., Verona

PRVA OBAVIJEST

Područni odbor Rijeka poziva Vas na stručno putovanje, u tvornicu Aermec-Verona u terminu 21. do 22. listopada 2016. godine.

Više detalja...

EU PROJEKT PROF-TRAC-2. newsletter

Nove informacije vezane za projekt PROF-TRAC (Professional multi-disciplinary Training and Continuing Development in skills for NZEB principles - Multidisciplinarna izobrazba i trajno stručno usavršavanje profesionalaca u vještinama za zgrade približno nulte energije možete pogledati u 2. newsletteru.

Više detalja...

OBAVIJEST o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera strojarstva, voditelja građenja i voditelja radova od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i pogodnostima za članove Komore

Sukladno odredbama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Hrvatska Komora inženjera strojarstva sklopila je ugovor o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti svojih članova. Potvrde o osiguranju, kao i do sada, biti će dostavljene na adrese osiguranika.

Više detalja...

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU

U "Narodnim novinama" broj 49/2016. objavljen PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU.

Više detalja...

STRUČNO PUTOVANJE U ORGANIZACIJI PO OSIJEK – POSJETA TVORNICI GRUNDFOS, REPUBLIKA SRBIJA

U organizaciji PO Osijek HKIS od 20.-22. svibnja 2016. godine članovi PO Osijek Hrvatske komore inženjera strojarstva i PO Osijek Hrvatske komore inženjera elektrotehnike posjetili su tvornicu pumpi GRUNDFOS u Inđiji, Republika Srbija.

Više detalja...

Održana 6. sjednica Skupštine HKIS

U četvrtak 19. svibnja 2016. godine u Zagrebu održana je 6. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 2. sazivu.

Više detalja...

ODRŽAN 7. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN

U okviru Zagrebačkog energetskog tjedna Hrvatska komora inženjera strojarstva zajedno s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike organizirala je seminar pod nazivom „Nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije“. Seminaru je prisustvovalo više od stotinu posjetitelja, a održan je u utorak, 10. svibnja 2016. godine u Starogradskoj vijećnici, Ćirilometodska 5, u Zagrebu.

Više detalja...

EU PROJEKT PROF-TRAC (Professional multi-disciplinary Training and Continuing Development in skills for NZEB principles - Multidisciplinarna izobrazba i trajno stručno usavršavanje profesionalaca u vještinama za zgrade približno nulte energije)

Hrvatska komora inženjera strojarstva je partner u EU projektu iz okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 za razdoblje 2014-2020, pod nazivom PROF-TRAC (Professional multi-disciplinary Training and Continuing Development in skills for NZEB principles - Multidisciplinarna izobrazba i trajno stručno usavršavanje profesionalaca u vještinama za zgrade približno nulte energije.

Više detalja...

ODRŽANA IZOBRAZBA OSOBA ZA PROVEDBU ENERGETSKOG PREGLEDA VELIKOG PODUZEĆA

U razdoblju od 06.-14. travnja 2016. godine u organizaciji HKIS održana je izobrazba prve skupine osoba za provedbu energetskog pregleda velikog poduzeća

Više detalja...