Informacije za autore radova:

PRVI POZIV AUTORIMA, IZLAGAČIMA I PARTNERIMA


Autori radova mogu prijaviti svoj rad putem obrasca: PRIJAVA RADA


Molimo autore radova da Prijavu rada potpisanu i skeniranu u .pdf formatu zajedno sa sažetkom napisanim u .doc(x) formatu prema Uputama za pisanje sažetka dostave na adresu: kongres-prijava@hkis.hr.

Važni datumi:

- Dostava prijave radova: 7.12.2018.

- Obavijest autorima o prihvaćanju sažetka rada: 15.12.2018.

- Dostava dovršenih radova: 31.1.2019.

- Obavijest o prihvaćanju rada: 20.2.2019.

- Dostava prezentacija: 11.3.2019.


Kod izrade rada pridržavati se Uputa za izradu rada.

Dovršeni radovi se dostavljaju na adresu: kongres-prijava@hkis.hr.