ODRŽANA 1. SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva, na svojoj pisanoj sjednici održanoj elektroničkim putem u razdoblju od 21. do 27. rujna 2018. godine, donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća Područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u mandatnom razdoblju od 2018. do 2022. godine koji započinju 1. listopada 2018. godine i traju do 5. studenoga 2018. godine.

Također su donesene slijedeće odluke:
Odluka o imenovanju članova Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera strojarstva
Odluka o stegovnom tužitelju i zamjenika stegovnog tužitelja Hrvatske komore inženjera strojarstva
Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

U četvrtak 19. travnja 2018. godine u Osijeku održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Nakon provedenih izbora za članove Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva iz izabranih članova Skupštine za predsjednika je izabran gospodin Željko Dorić, dipl.ing.stroj.

Usvojen je prijedlog predsjednika za imenovanje članova Upravnog i Nadornog odbora HKIS.

Stegovni tužitelji, suci Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda, izmiritelji Centra za nastavljaju s radom do imenovanja novih.

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

U četvrtak 19. travnja 2018. godine u Osijeku održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Nakon provedenih izbora za članove Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva iz izabranih članova Skupštine za predsjednika je izabran gospodin Željko Dorić, dipl.ing.stroj.

Usvojen je prijedlog predsjednika za imenovanje članova Upravnog i Nadornog odbora HKIS.

Stegovni tužitelji, suci Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda, izmiritelji Centra za nastavljaju s radom do imenovanja novih.