ODRŽANA 2. SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

U petak 7. prosinca 2018. godine u Zagrebu održana je 2. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Jednoglasno su usvojene slijedeće točke dnevnog reda:
1. Izvješće Nadzornog odbora Komore o nadzoru nad Prijedlogom rebalansa Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018 . godinu,
2. Rebalans proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora Komore o nadzoru nad Prijedlogom proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu,
4. Proračun prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu,
5. Program rada HKIS za 2019. godinu,
6. Prijedlozi za dodjelu priznanja HKIS.

ODRŽANA 1. SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva, na svojoj pisanoj sjednici održanoj elektroničkim putem u razdoblju od 21. do 27. rujna 2018. godine, donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća Područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u mandatnom razdoblju od 2018. do 2022. godine koji započinju 1. listopada 2018. godine i traju do 5. studenoga 2018. godine.

Također su donesene slijedeće odluke:
Odluka o imenovanju članova Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera strojarstva
Odluka o stegovnom tužitelju i zamjeniku stegovnog tužitelja Hrvatske komore inženjera strojarstva
Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

U četvrtak 19. travnja 2018. godine u Osijeku održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Nakon provedenih izbora za članove Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva iz izabranih članova Skupštine za predsjednika je izabran gospodin Željko Dorić, dipl.ing.stroj.

Usvojen je prijedlog predsjednika za imenovanje članova Upravnog i Nadornog odbora HKIS.

Stegovni tužitelji, suci Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda, izmiritelji Centra za nastavljaju s radom do imenovanja novih.