III. IZBORNA JEDINICA VARAŽDIN

Poziv na kandidiranje za izbor članova Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u III. izbornoj jedinici Varaždin (Županije: Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska)

Poziv na kandidiranje - III. Izborna jedinica Varaždin

Birački popis II. izborne jedinice Varaždin

Birački popis - III. Izborna jedinica Varaždin

Obrazac 02/17 - izjava o prihvaćanju kandidature za člana Skupštine Komore

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Skupštine Komore - III. Izborna jedinica Varaždin

Obrazac 03/17 - lista kandidata za članove Skupštine Komore III. izborne jedinice Varaždin

Lista kandidata za članove Skupštine Komore - III. Izborna jedinica Varaždin

Objava pravovaljane kandidacijske liste za članove Skupštine Komore III. izborne jedinice Varaždin

Pravovaljana lista kandidata za članove Skupštine Komore - III. Izborna jedinica Varaždin