IV. IZBORNA JEDINICA RIJEKA

Poziv na kandidiranje za izbor članova Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u IV. izbornoj jedinici Rijeka (Županije: Istarska, Ličko-senjska i Primorsko-goranska)

Poziv na kandidiranje - IV. Izborna jedinica Rijeka

Birački popis IV. izborne jedinice Rijeka

Birački popis - IV. Izborna jedinica Rijeka

Obrazac 02/17 - izjava o prihvaćanju kandidature za člana Skupštine Komore

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Skupštine Komore - IV. izborna jedinica Rijeka

Obrazac 03/17 - lista kandidata za članove Skupštine Komore IV. izborne jedinice Rijeka

Lista kandidata za članove Skupštine Komore - IV. izborna jedinica Rijeka

Objava pravovaljane kandidacijske liste za članove Skupštine Komore IV. izborne jedinice Rijeka

Pravovaljana lista kandidata za članove Skupštine Komore - IV. Izborna jedinica Rijeka