II. IZBORNA JEDINICA VARAŽDIN
(Županije: Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Varaždinska)

Dokumentacija u izbornom postupku:

Poziv na kandidiranje za izbor članova Vijeća Područnih odbora HKIS - II. izborna jedinica Varaždin  (PDF)

Birački popis - II. izborna jedinica Varaždin  (PDF)

Obrazac 01/18 VPO-II - Kandidacijska lista za članove Vijeća Područnih odbora HKIS - II. izborna jedinica Varaždin  (Word PDF)

Obrazac 02/18 VPO-II - Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća Područnih odbora HKIS - II. izborna jedinica Varaždin  (Word - PDF)

Obrazac 03/18VPO-II - Potpis potpore za zatvorenu kandidacijsku listu za izbor članova Vijeća Područnih odbora HKIS - II. izborna jedinica Varaždin  (Word - PDF)

Obrazac 04/18VPO-II - Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedenom kandidacijskom postupku - II. izborna jedinica Varaždin  (Word - PDF)

Obrazac 05/18VPO-II - Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedenom javnom glasovanju na Zboru Područnog odbora - II. izborna jedinica Varaždin  (Word - PDF)

KANDIDACIJSKI POSTUPAK

Zapisnik izbornog povjerenstva i objava pravovaljane zatvorene kandidacijske liste - II. izborna jedinica Varaždin

POSTUPAK IZBORA - GLASOVANJE

Poziv na Zbor PO Varaždin koji će se održati 26.10.2018.

Zapisnik sa Zbora PO Varazdin koji je održan 26.10.2018.