V. IZBORNA JEDINICA ZAGREB
(Županije: Grad Zagreb, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Zagrebačka)

Dokumentacija u izbornom postupku:

Poziv na kandidiranje za izbor članova Vijeća Područnih odbora HKIS - V. izborna jedinica Zagreb  (PDF)

Birački popis - V. izborna jedinica Zagreb  (PDF)

Obrazac 01/18 VPO-V - Kandidacijska lista za članove Vijeća Područnih odbora HKIS - V. izborna jedinica Zagreb  (Word - PDF)

Obrazac 02/18 VPO-V - Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća Područnih odbora HKIS - V. izborna jedinica Zagreb  (Word - PDF)

Obrazac 03/18VPO-V - Potpis potpore za zatvorenu kandidacijsku listu za izbor članova Vijeća Područnih odbora HKIS - V. izborna jedinica Zagreb  (Word - PDF)

Obrazac 04/18VPO-V - Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedenom kandidacijskom postupku - V. izborna jedinica Zagreb  (Word - PDF)

Obrazac 05/18VPO-V - Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedenom javnom glasovanju na Zboru Područnog odbora - V. izborna jedinica Zagreb  (Word - PDF)

KANDIDACIJSKI POSTUPAK

Zapisnik izbornog povjerenstva i objava pravovaljane zatvorene kandidacijske liste - V. izborna jedinica Zagreb

POSTUPAK IZBORA - GLASOVANJE

Poziv na Zbor PO Zagreb koji će se održati 24.10.2018.

Zapisnik sa Zbora PO Zagreb koji je održan 24.10.2018.