Nadzorni odbor HKIS 2018. - 2022.

- 4. sjednica Nadzornog odbora - Zagreb, 20.11.2019.
Poziv i dnevni red 4. sjednice NO
- 5. sjednica Nadzornog odbora - održana elektroničkom poštom, 8.4.-13.4.2020.
Poziv i dnevni red 5. sjednice NO