JAVNOST RADA MOGUĆNOST NEPOSREDNOG UVIDA U RAD TIJELA KOMORE

Hrvatska komora inženjera strojarstva kao tijelo javne vlasti, obvezna je osigurati javnost rada na način da informira javnost o dnevnom redu sjednica tijela Komore (Skupština, Nadzorni i Upravni odbor Komore) i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad kao i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela Komore, pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Članovima Hrvatska komore inženjera strojarstva kao i ostalim zainteresiranim osobama koje nisu članovi Komore, odnosno osobama koje nisu pozvane na sjednice, osigurat će se neposredan uvid u rad tijela Komore pod uvjetom:

• da svoj dolazak najave Tajništvu Komore najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr. Uz prijavu za neposredan uvid u rad tijela Komore potrebno je dostaviti e -adresu i broj mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad
• istodobno se može osigurati neposredan uvid u rad tijela Komore samo jednoj osobi, obzirom na prostorne, tehničke i/ili organizacijske uvjete održavanja sjednica
• pravo prvenstva za neposredan uvid u rad tijela Komore utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja
• predočenja osobne iskaznice

Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obaviještene usmeno ili putem e pošte.
Sudjelovanje javnosti na sjednicama tijela Komore provodi se bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja. Zainteresirane osobe svojim prisustvom ne smiju ometati rad tijela Komore odnosno tijek sjednice kojoj prisustvuju.
Komora zainteresiranim osobama nije dužna podmiriti troškove dolaska i prisustvovanja sjednicama tijela Komore.

Zahtjev za neposredan uvid u rad tijela HKIS
Zahtjev - Obrazac
Preuzimanje dokumenta:
Zahtjev PDF
Zahtjev PDF
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.