PODRUČNI ODBOR VARAŽDIN

Područni odbor Varaždin osnovan je 31. ožujka 2007. godine u Varaždinu, a čine ga svi članovi iz 5 županija.

Podaci u prikazanoj tablici odnose se na dan 30. studenog 2018. godine (prema prebivalištu).

ŽUPANIJA

 OVLAŠTENI INŽENJERI

VODITELJI GRAĐENJA

VODITELJI RADOVA

MEĐIMURSKA

13

15

0

VARAŽDINSKA

41

31

1

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

11

16

2

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

18

16

1

KRAPINSKO-ZAGORSKA

22

19

1

UKUPNO

105

97

5


VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA VARAŽDIN
Vijeće PO Varaždin u trećem sazivu izabrano je na Zboru PO Varaždin koji je održan 26. listopada 2018. godine u Varaždinu. Vijeće čini ukupno 6 članova od toga 1 član Vijeća temeljem dužnosti člana Upravnog odbora. Članovi Vijeća PO Varaždin su:

1. Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. Damir Jalšovec, dipl.ing.stroj.
3. Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.
4. Spomenka Selec, dipl.ing.stroj., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore
5. Hrvoje Šipušić, dipl.ing.stroj.
6. Eduard Vitković, dipl.ing.stroj.