PODRUČNI ODBOR VARAŽDIN

Područni odbor Varaždin osnovan je 31. ožujka 2007. godine u Varaždinu, a čine ga svi članovi iz 5 županija.

Podaci u prikazanoj tablici odnose se na dan 17. studenog 2017. godine (prema prebivalištu).

ŽUPANIJA

 OVLAŠTENI INŽENJERI

VODITELJI GRAĐENJA

VODITELJI RADOVA

MEĐIMURSKA

12

13

0

VARAŽDINSKA

40

34

1

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

11

15

2

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

18

14

1

KRAPINSKO-ZAGORSKA

21

18

1

UKUPNO

102

94

5


VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA VARAŽDIN
Vijeće PO Varaždin u trećem sazivu izabrano je na Zboru PO Varaždin koji je održan 26. listopada 2018. godine u Varaždinu. Vijeće čini ukupno 6 članova od toga 1 član Vijeća temeljem dužnosti člana Upravnog odbora. Članovi Vijeća PO Varaždin su:

1. Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. Damir Jalšovec, dipl.ing.stroj.
3. Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.
4. Spomenka Selec, dipl.ing.stroj., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore
5. Hrvoje Šipušić, dipl.ing.stroj.
6. Eduard Vitković, dipl.ing.stroj.