Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

SEKCIJE KOMORE


Djelatnost Komore čine poslovi koje Komora obavlja na temelju javnih ovlasti u skladu sa Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji te drugi poslovi određeni Statutom komore.

Kao izuzetan iskorak u nastojanju da se rad komore dodatno prilagodi stručnim potrebama svojih članova, uz sve poslove koje Hrvatska komora inženjera strojarstva - Komora kao stručna udruga s javnim ovlastima provodi, prišlo se osnivanju stručnih sekcija, čijim bi se savjetodavnim i konkretnim stručnim djelovanjem ostvarivale pretpostavke za osiguravanje trajnog napretka strojarske struke kao bitnog čimbenika multidisciplinarnosti između različitih struka u graditeljstvu.

Komora osniva Sekcije prvenstveno s ciljem promicanja prava i interesa članova Komore te podizanja efikasnosti u obavljanju poslova projektiranja, izgradnje i stručnog nadzora te osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova s ciljem zaštite javnog interesa i interesa svih sudionika u procesu gradnje.

Članstvo u Sekciji je dragovoljno. Članovi Sekcije mogu postati ovlašteni inženjeri strojarstva, članovi Komore kao i druge fizičke osobe koje nisu članovi Komore. Zahtjev za prijam u članstvo Sekcije, u prilogu, se podnosi pisanim ili elektronskim putem Tajništvu Komore.

OBRAZAC Zahtjev za prijem u clanstvo Sekcije HKIS

Članovi Sekcije imaju pravo sudjelovati u radu Sekcije, davati prijedloge i mišljenja u svezi s radom Sekcije, koristiti se uslugama koje Sekcija osigurava svojim članovima, te biti izvješćivani o radu Sekcije i ostvarivanju njenih ciljeva.

Na ovoj stranici možete pronaći više informacija o radu pojedinih sekcija