Priprema za stručni ispit


Program, uvjeti i način provedbe stručnog ispita određeni su Pravilnikom o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15).

Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Poslovi prostornog uređenja i graditeljstva obuhvaćaju:
• stručne poslove prostornog uređenja
• poslove sudionika u gradnji
• poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu
• poslove prostornog uređenja u javnopravnim tijelima

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:
• shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva
• zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba
• nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređen Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i drugim propisima koji su značajni za primjenu toga zakona.

Program seminara se sastoji od 24 sata nastave (tri dana po osam sati), gdje predavači pripremaju polaznike tumačeći im zakone i propise iz ispitnog programa na stručnom ispitu koji se polaže pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Hrvatska komora inženjera strojarstva (HKIS) organizira pripremni seminar za polaganje stručnog ispita prema programu (izvorima za polaganje - strukovno područje strojarstva) Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH (MGIPU) iz područja građevno – tehničke regulative kako slijedi:

1. OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE
1.1. Prostorno uređenje i gradnja građevina
1.2. Komunalno gospodarstvo
1.3. Normizacija
1.4. Obvezni odnosi u graditeljstvu
1.5. Upravno postupanje i uredsko poslovanje


2. REGULATIVA ZAŠTITE OSOBA, OKOLIŠA, KULTURNIH I DRUGIH MATERIJALNIH DOBARA
2.1. Zaštita od požara
2.2. Zaštita na radu
2.3. Zaštita od ionizirajućih i neionizirajućih zračenja i drugi zahtjevi higijene, zdravlja i zaštite okoliša
2.4. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara


3. TEHNIČKA REGULATIVA GRADNJE
3.1. Opća tehnička regulativa gradnje
3.1.1. Akreditacija, mjeriteljstvo, opća sigurnost proizvoda, ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda
3.1.2. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda
3.1.3. Temeljni zahtjevi (bitni zahtjevi), nesmetan pristup i kretanje u građevinama i ostali uvjeti
3.2 Uže područje struke
3.2.1 Energetika
3.2.2 Tlačna oprema
3.2.3 Instalacije
3.2.4 Konstrukcije i procesna tehnologija

Zajednički dio za sve polaznike seminara (VSS, VŠS, SSS - sukladno čl. 14. st. 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, NN br. 107/07, 118/12) su područja 1. - 3.1.3. , dok su polaznici s VSS-om obavezni izabrati jedno Uže područje struke (3.2.1. – 3.2.4.)

Polaznici seminara dobivaju kompletan sadržaj predavanja seminara u tiskanom obliku i na CD-u te Zbirku zakona i propisa (građevno – tehnička regulativa za strukovno područje strojarstva) na CD-u.

PLAN ODRŽAVANJA SEMINARA ZA 2019. GODINU

1. Seminar: 11.2.2019. – 13.2.2019. - Poveznica

2. Seminar: 3.6.2019. – 5.6.2019. - Poveznica

3. Seminar: 14.10.2019. – 16.10.2019. - Poveznica

4. Seminar: 2.12.2019. – 4.12.2019. - Poveznica


HKIS zadržava pravo promjene termina održavanja seminara.

MJESTO ODRŽAVANJA

Seminari se održavaju u Zagrebu.

KOTIZACIJA


Kotizacija za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu VSS iznosi:
2.160,00 kn + PDV = 2.700,00 kn

Kotizacija za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu VŠS i SSS iznosi:
1.840,00 kn + PDV = 2.300,00 kn

U cijenu su uključeni sadržaj predavanja seminara u tiskanom obliku i na CD-u, zbirka zakona i propisa (građevno – tehnička regulativa za strukovno područje strojarstva) na CD-u, osvježavajući napitci i ručak tijekom održavanja predavanja.

Podaci za uplatu kotizacije:

Primatelj: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA, Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb
IBAN: HR3923600001500188670
Opis plaćanja: Ime i prezime sudionika, kotizacija za Seminar SI
Model: 00
Poziv na broj: Datum početka seminara u obliku DanMjesecGodina (primjer: 11022019)

Prijavu i potvrdu o uplati kotizacije dostaviti na e-mail: denis.puljic@hkis.hr

ZBIRKA ZAKONA I PROPISA, SADRŽAJ PREDAVANJA SEMINARA

Zbirka zakona i propisa (građevno – tehnička regulativa za strukovno područje strojarstva) potrebnih za polaganje stručnog ispita te sadržaj predavanja seminara dostupni su bez pohađanja seminara.

Cijena Zbirke zakona i propisa na CD-u te sadržaj predavanja u tiskanom obliku i na CD-u iznosi:
600,00 kn + PDV = 750,00 kn

OBRAZAC za naručivanje Zbirke zakona i propisa bez pohađanja seminara možete preuzeti ovdje.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone (01) 77 75 573; (01) 77 75 571 ili na e-mail: denis.puljic@hkis.hr