Nadzorni odbor Komore

Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i dva člana. Članovi Nadzornog odbora Komore ne mogu biti članovi drugih tijela Komore. Nadzorni odbor Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore. Mandat članova Nadzornog odbora Komore traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

Članovi Nadzornog odbora Komore:

1. Franjo Lejko, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. Dinko Filipović, ing.stroj.
3. Zvonko Tepeš, dipl.ing.stroj.