Predsjednik Komore: mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.


Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, odgovara za zakonitost njezina rada te obavlja druge poslove određene Statutom. Mandat predsjednika Komore traje četiri godine i istječe na dan imenovanja novog predsjednika na izbornoj skupštini Komore uz mogućnost ponovnog biranja.