Okončana savjetovanja s javnošću

Savjetovanje:
Pravilnik  o izboru, imenovanju, razrješenju i opozivu članova tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva i imenovanju, razrješenju i opozivu članova Stegovnih tijela i članova Vijeća područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva

Razlog donošenja:
Sadržajno i tehničko usklađenje sa Statutom HKIS (NN 56/19 i 17/20), pravno i  tehničko poboljšanja teksta iz razloga nedorečenosti pojedinih odredbi važećeg Pravilnika u provedbi izbornog procesa.

Savjetovanje je bilo otvoreno:
od 19.03.2021. do 19.04.2021.

Preuzimanje dokumenta:
1. Prijedlog Pravilnika o izborima HKIS

IZVJEŠĆE: Izvješće o savjetovanju s javnošću od 20.04.2021.


Savjetovanje:
1. Poslovnik o radu Nadzornog odbora HKIS
2. Poslovnik o radu Skupštine HKIS
3. Poslovnik o radu Upravnog odbora HKIS

Razlog donošenja:
Sadržajno i tehničko usklađenje sa novim zakonima (NN 110/19), Statutom HKIS (NN 56/19 i 17/20) te drugim općim aktima Komore. Poslovnici se donose po skraćenom postupku.

Savjetovanje je bilo otvoreno:
od 14.5.2020. do 28.5.2020.

Preuzimanje dokumenta:
1. Prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora HKIS
2. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine HKIS
3. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora HKIS

IZVJEŠĆE: Izvješće o savjetovanju s javnošću od 29.5.2020.


Savjetovanje:
1. Izmjene Pravilnika o znaku HKIS
2. Pravilnik o počasnim članovima HKIS
3. Pravilnik o priznanjima HKIS
4. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku HKIS

Razlog donošenja:
Sadržajno i tehničko usklađenje sa novim zakonima (NN 110/19), Statutom HKIS (NN 56/19 i 17/20) te drugim općim aktima Komore. Pravilnici se donose po skraćenom postupku.

Savjetovanje je bilo otvoreno:
od 14.5.2020. do 28.5.2020.

Preuzimanje dokumenta:
1. Prijedlog Izmjena Pravilnika o znaku HKIS
2. Prijedlog Pravilnika o počasnim članovima HKIS
3. Prijedlog Pravilnika o priznanjima HKIS
4. Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku HKIS

IZVJEŠĆE: Izvješće o savjetovanju s javnošću od 29.5.2020.


Savjetovanje:
Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera strojarstva

Razlog donošenja:
Sadržajno i tehničko usklađenje sa novim zakonima (NN 110/19), Statutom HKIS (NN 56/19 i 17/20) te drugim općim aktima Komore. Kodeks se donosi po skraćenom postupku.

Savjetovanje je bilo otvoreno:
od 14.5.2020. do 28.5.2020.

Preuzimanje dokumenta:
Prijedlog Kodeksa strukovne etike članova HKIS

IZVJEŠĆE: Izvješće o savjetovanju s javnošću od 29.5.2020.


Savjetovanje:
Pravilnik o javnim registrima Hrvatske komore inženjera strojarstva

Razlog donošenja:
Dana 23. studenoga 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 110/2019.)
Prema prijelaznoj odredbi članka 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Komore su dužne u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti organizaciju, poslovanje, statut i druge opće akte s odredbama toga zakona.
Zbog kratkoće roka iz prijelazne odredbe za izvršenje navedenih zadataka, novi Pravilnik donosi se po hitnom postupku i vrši se sadržajno i tehničko usklađenje sa novim Zakonima.

Savjetovanje je bilo otvoreno:
od 27.2.2020. do 4.3.2020.

Preuzimanje dokumenta:
Pravilnik o javnim registrima Hrvatske komore inženjera strojarstva

IZVJEŠĆE: Izvješće o savjetovanju s javnošću od 5.3.2020.


Savjetovanje:
1. Izmjene i dopune Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova HKIS
2. Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke

Razlog donošenja:
Dana 23. studenog 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 110/2019.)
Prema prijelaznoj odredbi članka 40. navedenog Zakona Komore su dužne u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti organizaciju, poslovanje, statut i druge opće akte s odredbama toga Zakona.
Zbog kratkoće roka iz prijelazne odredbe za izvršenje navedenih zadataka, novi Pravilnik donosi se po hitnom postupku i vrši se tehničko usklađenje sa novim Zakonima. Na taj način stvorit će se pretpostavke za ustrojavanje novih imenika i upis u Imenik inženjera gradilišta i Imenik voditelja radova.

Savjetovanje je bilo otvoreno:
od 10.2.2020. do 17.2.2020.

Preuzimanje dokumenta:
1. Prijedlog Izmjena i dopuna pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova HKIS
2. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke

IZVJEŠĆE: Izvješće o savjetovanju s javnošću od 18.2.2020.


Savjetovanje:
Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera strojarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim pločama

Razlog donošenja:
Dana 23. studenog 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 110/2019.)
Prema prijelaznoj odredbi članka 40. navedenog Zakona Komore su dužne u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti organizaciju, poslovanje, statut i druge opće akte s odredbama toga Zakona.
Zbog kratkoće roka iz prijelazne odredbe za izvršenje navedenih zadataka, novi Pravilnik donosi se po hitnom postupku i vrši se tehničko usklađenje sa novim Zakonima. Na taj način stvorit će se pretpostavke za ustrojavanje novih imenika i upis u Imenik inženjera gradilišta i Imenik voditelja radova.

Savjetovanjeje je bilo otvoreno:
od 30.1.2020. do 6.2.2020.

Preuzimanje dokumenta:
Prijedlog Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera strojarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim pločama

IZVJEŠĆE: Izvješće o savjetovanju s javnošću od 7.2.2020.


Savjetovanje:
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HKIS

Razlog donošenja:
Usklađivenje s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 110/19), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 110/19) te drugim općim aktima Hrvatske komore inženjera strojarstva (HKIS).

Savjetovanje je bilo otvoreno:
od 11.12.2019. do 11.1. 2020. godine

Preuzimanje dokumenta:
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HKIS

IZVJEŠĆE: Izvješće o savjetovanju s javnošću od 14.1.2020.


Savjetovanje:
Nacrt Programa trajnog stručnog usavršavanja HKIS od 2019. do 2021. godine

Razlog donošenja:
sukladno čl. 58 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15,118/18)
(2) Stručno usavršavanje provodi se prema programu koji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, svake dvije godine utvrđuju i provode komore te strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe (u daljnjem tekstu: nositelj programa).
(3) Nositelj programa stručnog usavršavanja izdaje potvrdu, odnosno certifikat o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju, koje je osoba iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona dužna dostaviti Komori u svrhu vođenja evidencije o stručnom usavršavanju.
(4) Uvjete i način provođenja te praćenja stručnog usavršavanja osoba iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona Komora utvrđuje općim aktom, koji se donosi svake dvije godine uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Savjetovanje je bilo otvoreno:
od 24.9. do 24.10. 2019. godine

Preuzimanje dokumenta:
Nacrt Programa trajnog stručnog usavršavanja HKIS od 2019. do 2021. godine

IZVJEŠĆE: Izvješće o savjetovanju s javnošću od 28.10.2019.
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.