Glasilo HKIS


Sukladno Statutu HKIS, javnost rada Komore se ostvaruje ponajprije izdavanjem Glasila Komore.

Akt o osnivanju Glasila donosi Upravni odbor Komore. U Glasilu se objavljuju stručni i znanstveni radovi iz područja inženjerske  djelatnosti te službeni akti i obavijesti Komore. Glasilo primaju svi članovi Komore.

Glavnog urednika i članove uredništva imenuje Upravni odbor Komore na vrijeme od četiri godine.

Glavni urednik Glasila HKIS: Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj.


Glasilo broj 01

Glasilo broj 02

Glasilo broj 03

Glasilo broj 04

Glasilo broj 05

Glasilo broj 06

Glasilo broj 07

Glasilo broj 08

Glasilo broj 09