Kodeks strukovne etike

Na temelju članka 22. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljsvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15), Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na 6. sjednici održanoj 19. svibnja 2016. godine, donijela je

KODEKS STRUKOVNE ETIKE ČLANOVA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA