Pravilnici


Pravilnik o normativu usluga ovlaštenih inženjera strojarstva

Pravilnik o normativu usluga ovlaštenih inženjera strojarstva 


Pravilnik o ustrojavanju i radu Područnih odbora HKIS

Pravilnik o ustrojavanju i radu Područnih odbora HKIS


Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku HKIS


Pravilnik o mirenju Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o mirenju HKIS


Pravilnik o počasnim članovima Komore

Pravilnik o počasnim članovima Komore


Pravilnik o znaku Komore

Pravilnik o znaku Komore
Izmjene Pravilnika o znaku Komore


Pravilnik o zaštiti arhivskog i registriranog gradiva s popisom gradiva i rokovima čuvanja

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registriranog gradiva


Pravilnik o javnim registrima HKIS

Pravilnik o javnim registrima HKIS


Pravilnik o priznanjima HKIS


Pravilnik o priznanjima HKIS


Pravilnik o stručnom usavršavanju HKIS

Pravilnik o stručnom usavršavanju HKIS


Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke


Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera strojarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim pločama

Pravilnik o upisima HKIS


Pravilnik o izborima Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o izborima HKIS
Izmjene Pravilnika o izborima HKISPravilnik o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o stručnom nadzoru HKIS
Izmjene Pravilnika o stručnom nadzoru HKIS
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.