Upravni odbor Komore

Komora ima Upravni odbor Komore koji čine predsjednik Komore i osam (8) članova uz poštovanje načela regionalne zastupljenosti svih izbornih jedinica. Mandat članova Upravnog odbora Komore traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova. Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje vodi poslovanje, brine se za provođenje Programa rada Komore i donesenih odluka. Radom Upravnog odbora Komore rukovodi i predstavlja ga predsjednik Komore, koji ga može sazvati u svako doba.

Članovi Upravnog odbora Komore:


Željko Dorić, dipl.ing.stroj., predsjednik Komore

1. Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj.
2. Milovan Kuzmanić, dipl.ing.stroj.
3. Miljenko Marinčić, dipl.ing.stroj.
4. Tihomir Rengel, dipl.ing.stroj.
5. Spomenka Selec dipl.ing.stroj.
6. Darko Slivar, dipl.ing.stroj.
7. Ivan Tomac, mag.ing.mech.
8. Veljko Živković, dipl.ing.stroj.