UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICEDobro došli na web stranice Hrvatske komore inženjera strojarstva (u daljnjem tekstu: Komora).

Općenito

Komora zainteresiranim osobama omogućava korištenje usluga i sadržaja svoje web stranice na način i u skladu s ovim Uvjetima korištenja web stranice, kako bi se javnosti i zainteresiranim osobama približilo područje djelovanja Komore, upoznalo ih sa primjenjivim zakonodavnim okvirima, te kako bi se omogućila transparentnost poslovanja, provjera stručnosti i kvalifikacija članova Komore.

Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i mogućnosti na stranicama u vlasništvu Komore.

Korisnik posjetom web stranice Komore potvrđuje da je pročitao, da u cijelosti razumije i prihvaća ove Uvjete korištenja, a sa svakim korištenjem web stranice, Korisnik potvrđuje da je u tom trenutku upoznat s aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da istu u cijelosti prihvaća. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ove stranice, ili bilo kojom odredbom ovih Uvjeta, ili izmjenom verzijom stranice, molimo Vas da ne koristite web stranicu www.hkis.hr (dalje u tekstu: web stranica), te bilo koje druge materijale proizašle iz korištenja web stranice (upute, mišljenja, članci, tekstovi, i sl.).

Svi korisnici koji pristupe na stranicu Komore koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Komora neće biti odgovorna ni za kakve slučajne, izravne ili neizravne štete koja bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranica Komore. Neke od poveznica na stranicama Komore mogu Vas usmjeriti na web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom Komore, za čiji sadržaj stranica Komora ne odgovara.

Komora zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorna za ikakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Također, Komora zadržava pravo, na temelju vlastite procjene i bez prethodne obavijesti, ukloniti sadržaj koji smatra neprikladnim ili koji nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja web stranice, kao i ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja stranica, a bez prethodne najave i obrazloženja. Pritom Komora ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zabranom pristupa stranici.


Kolačići

Web-mjesta i mrežne usluge Komore mogu upotrebljavati “kolačiće” (eng. cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koji se spremaju lokalno u memoriju web preglednika prilikom pregledavanja web stranice putem web preglednika, a koriste se za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica, postizanja boljeg korisničkog iskustva te omogućuju analitiku posjeta web stranice.

S obzirom na to da se kolačići upotrebljavaju na svim web-mjestima Komore, njihovo onemogućivanje moglo bi onemogućiti ispravno prikazivanje i/ili upotrebu određenih dijelova web stranice Komore.  

Primjena kolačića na stranici Komore bit će omogućena samo u slučaju ako za takvu primjenu dana privola odabirom odgovarajuće opcije u postavkama forme za upravljanje kolačićima.

Na web stranici Komore upotrebljavaju se sljedeće kategorije kolačića:

1. STROGO NEOPHODNI KOLAČIĆI

Ovi kolačići su ključni za omogućivanje pregledavanja web-mjesta i upotrebu njihovih značajki. Obično se postavljaju kao reakcija na radnje koje je korisnik napravio, a koji predstavljaju zahtjev za uslugama kao što su npr. postavke privatnosti ili popunjavanje obrazaca. Možete zadati pregledniku da vas obavijesti ili blokira ove Kolačiće, no onemogućavanjem ove vrste kolačića, neke ili sve funkcionalnosti web stranice neće raditi.

2. KOLAČIĆI IZVEDBE

Ovi kolačići prikupljaju podatke o tome kako upotrebljavate naša web-mjesta, npr. koje dijelove web stranice najviše posjećujete. Ti podaci mogu se upotrijebiti da bi se web-mjesta Komore optimizirala te da biste se njima lakše kretali. Oni ne prikupljaju podatke na temelju kojih vas se može identificirati.

3. FUNKCIONALNI KOLAČIĆI

Ovi kolačići omogućuju web-mjestima pamćenje vaših odabira tijekom pregledavanja. Moguće je da ćemo zapamtiti osobne postavke kao što su veličina teksta, fontovi i drugi prilagodljivi elementi web-mjesta. Podaci koje ti kolačići prikupljaju neće vas osobno identificirati te ne mogu pratiti vašu aktivnost u pregledavanju na web-mjestima koja se nalaze van ove web stranice. Neke ili sve funkcionalnosti web stranice neće pravilno funkcionirati ako ne dozvolite ove kolačiće.


Sadržaj stranice

Svi materijali - tekstovi, fotografije, crteži, slike, grafike, prikazi, video i audio materijali, logotipovi, kao i drugi dostupni sadržaji na web stranici Komore, zaštićeni su autorskim pravima i srodnim pravima sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Navedeni sadržaji može se koristiti samo isključivo u osobne, nekomercijalne svrhe, ako nije drugačije naznačeno na stranicama Komore, odnosno ako nije drugačije naznačeno u preuzetom sadržaju sa stranice Komore.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Komore, ili vlasnika autorskih prava na objavljenim materijalima. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Komora ili vlasnik autorskih prava na objavljenim materijalima web stranice u potpunosti se odriču svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Komora omogućuje zainteresiranim osobama uvid u sljedeće Imenike, Upisnike i Evidencije članova Komore, a koje je Komora dužna voditi sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju:

  • Imenik voditelja građenja,                          
  • Imenik voditelja radova ,              
  • Upisnik zajedničkih ureda,
  • Evidencija tehničara.

Uvidom u navedene Imenike, Upisnike i Evidencije omogućava se provjera osnovnih podataka ovlaštenih osoba i ureda, odnosno jesu li predmetni članovi upisani u Komoru kao stručne osobe sa potrebnim kvalifikacijama sukladno primjenjivim propisima. Takvi podaci ne smiju se koristiti za druge svrhe. Osobni podaci koji proizlaze iz javno objavljenih Imenika, Upisnika i Evidencija, obuhvaćaju sljedeće podatke:

- podatak o imenu i prezimenu člana Komore,

- adresu obavljanja djelatnosti,

- podatak o poslovnom broju upisa u Komoru,

- kontakt podaci.


Registracija i prijava na stranicu                                               

Radi ostvarivanja individualiziranog pristupa web stranici Komore, omogućena je prijava na stranicu osobama koje su u sustavu stručnog usavršavanja unošenjem jedinstvenog korisničkog imena i lozinke, pri čemu isti ostvaruju uvid u svoje osobne podatke vezane uz stručno usavršavanje.

Takav korisnik dužan je čuvati podatke o korisničkom imenu i lozinci, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem individualiziranog dijela stranice Komore.

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik daje Komori izričitu suglasnost da smije podatke dostavljene prilikom registracije, u skladu sa Uredbom o zaštiti osobnih podataka, obrađivati u svrhu registracije i pristupa podacima.


Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Komora poštuje privatnost svojih članova i posjetitelja stranica. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

Komora poduzima odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere kako bi se onemogućio neautorizirani pristup osobnim podacima, koristeći prvenstveno tržišni standard (SSL tehnologiju) kako bi se enkriptirali osjetljivi korisnički podaci. Komora ni pod kojim uvjetima iste neće učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.


Kontakt

Svoja pitanja, komentare i zahtjeve vezane za ove Uvjete korištenja slobodno nam šaljite na adresu Hrvatske komore inženjera strojarstva, Ulica grada Vukovara 271/III, 10 000 Zagreb ili putem e-maila: info@hkis.hr