Detaljan prikaz

Dopis Hrvatske komore inženjera strojarstva vezano za zakonsko postupanje pri sanaciji/rekonstrukciji dimnjaka i/ili sustava grijanja

Prilikom izvođenja radova pri rekonstrukciji dimnjaka i/ili sustava grijanja zakonska je obveza da se ti radovi izvode prema projektu izrađenom od strane ovlaštenog inženjera strojarstva kao i da su ti radovi tijekom gradnje nadzirani od strane ovlaštenog inženjera strojarstva.


Dostavljeno: 
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
Gradska plinara Zagreb 
Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo
Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Hrvatska komora arhitekata 
Hrvatska dimnjačarska udruga
Dimnjačarska obrtna zadruga


Više

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.