Detaljan prikaz

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA HKIS ZA 2017. GODINU

Hrvatska komora inženjera strojarstva izradila je Program stručnog usavršavanja za 2017. godinu. Na linkovima u nastavku možete pogledati:

Program stručnog usavršavanja HKIS za 2017. godinu

Obrazac prijave za skup

Osnovni podaci o načinu uplata kotizacija