Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Detaljan prikaz

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji

Hrvatska komora inženjera strojarstva je 27. lipnja 2011. godine i na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji dostavila svoje očitovanje. Dana 12. svibnja 2011. godine, HKIS je Ministarstvu dostavilo prijedloge i primjedbe na tekst Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji. S obzirom da do danas nismo dobili  očitovanje na dostavljene prijedloge i primjedbe, dostavili smo naše očitovanje na Konačan prijedlog zakona koje sadrže i određene prijedloge i primjedbe od 12. svibnja 2011. godine.

Opći prijedlozi i smjernice u svezi izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji:
-uskladiti primjenu i tumačenje zakona i propisa od strane svih sudionika u procesu gradnje, a pogotovo od strane ureda državne uprave na nivou različitih županija i gradova,
-izradom podzakonskih akata (npr. Tehnički propis za opremu pod tlakom, Pravilnik o sadržaju projekta za zgrade) osigurati usklađenost procesa građenja koji je u nadležnosti više ministarstava,
-definirati jasnije rokove i postupke ishođenja dozvola,
-osigurati obvezno provođenje projektantskog nadzora i kaznene odredbe,
-definirati rokove i naknade za izdavanje mišljenja projektanta o usklađenosti projekta,
-osigurati obveznu primjenu Pravilnika o cijenama usluga strukovnih komora uz kaznene odredbe

Očitovanje HKIS