Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Detaljan prikaz

POZIV ZA SUDJELOVANJE U RADU HZN/TO 570 SUSTAVI UPRAVLJANJA ENERGIJOM

Hrvatski zavod za norme poziva na sudjelovanje u radu HZN/TO 570, Sustavi upravljanja energijom.

Poziv za sudjelovanje u radu HZN TO 570

Djelokrug rada tehničkog odbora bio bi prihvaćanje normi u području sustava i procesa potebnih za poboljšanje energetske učinkovitosti te racionalne uporabe energije, čija bi primjena trebala dovesti do smanjenja troškova energije, emisije stakleničkih plinova i drugih štetnih utjecaja na okoliš.

U radu tehničkih odbora mogu sudjelovati samo članovi HZN-a. 

Hrvatska komora inženjera strojarstva kao član HZN poziva članove Komore zainteresirane za radu u TO da se kao predstavnici Komore uključe u rad TO. Za prijavu sudjelovanja u radu TO potrebno je ispuniti obrazac Prijave, ovjeriti ga od strane Komore i dostaviti u HZN

Obrazac Prijave za sudjelovanje u radu TO