Detaljan prikaz

ODRŽANO JE REDOVITO GODIŠNJE USAVRŠAVANJE OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE GRAĐEVINA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA (Zagreb, srijeda, 22.5.2019.)

U srijedu 22. svibnja 2019. godine u Zagrebu, održano je redovito godišnje usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u organizaciji Hrvatske komore inženjera strojarstva (HKIS), Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (HKIE), Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG), Hrvatske komore arhitekata (HKA), Hrvatske udruge energetskih certifikatora (HUEC) i Thorium Software d.o.o Zagreb. Stručni skup je okupio 150 polaznika.

Program usavršavanja s rasporedom predavanja možete preuzeti ovdje.

Dojmovi sa usavršavanja.

Usavršavanje je propisano Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregledi zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 133/15). Kroz godišnji Program usavršavanja ovlaštene osobe se dodatno educiraju o tehničkom napretku u struci te upoznaju s izvješćima o energetskim certifikatima, iskustvima iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba i promjenama vezanih na tehničku regulativu iz područja energetskih svojstava zgrade i promjenama europskog prava na tom području.


Održana su predavanja:

Dario Ilija Rendulić, dipl.ing.el.
Uvjeti tehničkog propisa o racionalnoj upotrebi energije i toplinske zaštite u zgradama (NN 128/15, 70/18., 73/18., 86/18) i koncept izračuna i pronalaska troškovno optimalnog rješenja nužne za izradu: Fizike zgrade, Elaborata alternativnih izvora energije, Izvješća o energetskom pregledu s mjerama energetske učinkovitosti

Dina Grgin, dipl.ing.arh.
Osnove nZeb objekta/kuće

Dina Grgin, dipl.ing.arh.
Detaljni toplinski mostovi

Pero Žodan, dipl.ing.stroj.
Plinski kombi kotao

Pero Žodan, dipl.ing.stroj.
Uvod u ventilaciju – osnove

dr.sc. Nenad Ferdelji, dipl.ing.stroj.
Mehanička ventilacija

prof.dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.
Dizalice topline grijanje, hlađenje, PTV


Napomena o zaštiti autorskih prava: Treće osobe radove mogu koristiti parcijalno ili u cjelosti samo uz navođenje imena autora.