Pregled vijesti iz arhive

PREZENTACIJA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA I PREDSTAVLJANJE 1. BROJA GLASILA HKIS-a

U srijedu, 27. listopada 2010. godine je u Preporodnoj dvorani palače Narodnoga doma HAZU-a u Zagrebu, Opatička 18 (na Gornjem gradu), široj javnosti i institucijama koje sudjeluju u procesima gradnje predstavljena Hrvatska komora inženjera strojarstva.

Više detalja...

POČASNI ČLANOVI KOMORE - poziv za predlaganje

Sukladno Pravilniku o počasnim članovima Hrvatske komore inženjera strojarstva i odluci Upravnog odbora Komore donijetoj na 12. sjednici Upravnog odbora pozivaju se članovi Komore i Vijeća Područnih odbora na prijedlaganje osoba kandidata za dodjelu statusa "počasni član Komore" u skladu s pozivom u prilogu
Poziv za predlaganje pocasnih clanova HKIS

Više detalja...

PRIZNANJA KOMORE - POZIV ZA PREDLAGANJE

Sukladno Pravilniku o priznanjima Hrvatske komore inženjera strojarstva i odluci Upravnog odbora Komore donijetoj na 12. sjednici Upravnog odbora pozivaju se članovi Komore i Vijeća Područnih odbora na prijavu prijedloga za dodjelu priznanja Komore (povelja, diploma, zahvalnica) u skladu s pozivom u prilogu
Otvoreni poziv za priznanja HKIS

Više detalja...

05.10.2010. 02. MEĐUNARODNI KONGRES DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2011. - poziv autorima za prijavu radova

Hrvatske komora inženjera strojarstva organizira 02. međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva u razdoblju od 23.-26. ožujka 2011. godine u hotelu Lav Meridien Split.

Teme kongresa su:
1. Rad ovlaštenih inženjera i arhitekata u graditeljstvu u okruženju RH
2. Stručna predavanja
- Energetska postrojenja
- Uskladištenje i prijenos plinovitih i tekućih tvari
- Grijanje, ventilacija, klimatizacija, rashladna tehnika, priprema i obrada vode
- Procesna i ostala postrojenja
- Nosive strojarske konstrukcije
3. Projekti u graditeljstvu koji će obilježiti razdoblje 2011-2015.
Projekti u graditeljstvu čije se ostvarenje očekuje u sljedećem razdoblju iz područja energetike, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i dr. u RH i EU.

Pozivaju se autori radova da prijave radove iz područja tema Stručna predavanja (detaljniji opis tema u prilogu poziva) i Projekti u graditeljstvu koji će obilježiti razdoblje 2011-2015. Rok za dostavu prijave rada 15.11.2010. godine.

Poziv autorima za prijavu rada s detaljnim opisom tema pod više…

Više detalja...

30.09.2010. ZAKONSKI PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA - Izmjene u razdoblju od 01.03.2010. do 31.08.2010.

Objavljujemo popis zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša koji su se mijenjali ili nadopunjavali u razdoblju od 01.03.2010. do 31.08.2010. god. Osim novih zakonskih propisa navodimo i one koji su prestali važiti
POPIS NOVIH ZAKONSKIH PROPISA-ZASTITA OKOLISA

Više detalja...

27.09.2010. OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI UVRŠTENJA STRUČNIH SKUPOVA DRUGIH ORGANIZATORA U PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA HKIS ZA RAZDOBLJE 01.10.2010. - 30.09.2011. GODINE

Obaviještavaju se svi zainteresirani organizatori stručnih skupova da Hrvatska komora inženjera strojarstva kao Nositelj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za provedbu petogodišnjeg programa stručnog usavršavanja provodi postupak donošenja Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 01.10.2010. do 30.09.2011. godine. Sukladno navedenom pozivaju se sve zainteresirane udruge, institucije kao i ostali zainteresirani da svoje prijedloge programa stručnog usavršavanja za navedeno razdoblje dostave u Tajništvo Komore najkasnije do 5. listopada 2010. Zaprimljene prijedloge razmotrit će Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje i donijeti odluku o uvrštenju.

Sve obrasce i potrebne informacije o općim i drugim uvijetima uvrštenja skupova vanjskih organizatora kao i pravima i obvezama mogu se dobiti u Tajništvu Komore, na tel:01/7775- 570 ili na e-mail: info@hkis.hr.

Više detalja...

23.09.2010. ZBOR PODRUČNOG ODBORA OSIJEK - Održane prezentacije izrađenih projekata

Nakon provedenog natječaja za prezentaciju izrađenih projekata na području Područnog odbora Osijek, u četvrtak 16. rujna 2010. godine, u sklopu Zbora Područnog odbora Osijek održane su prezentacije izrađenih projekata.

Više detalja...

13.09.2010. MEĐUNARODNI KONGRES DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2011. SPLIT, 23. - 26.03.2011.Nakon uspješno organiziranog 01. Kongresa Dani inženjera strojarstva koji je održan od 11.-14.03.2009. u Splitu u Hotelu Le Meridien Lav, koji je okupio preko 500 sudionika, uglavnom ovlaštenih inženjera strojarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva je započela s organizacijskim aktivnostima za 02. Međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva koji će se također održati u Hotelu Le Meridien Lav Split od 23.-26.03.2011. godine.
 

Više detalja...

23.08.2010. STUPIO NA SNAGU ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA NN 92/2010

Dana 15.srpnja 2010. godine objavljen je Zakon o zaštiti od požara NN 92/2010. Zakon je stupio na snagu  u roku od osam dana od objavom u Narodnim novinama.

Zakon uređuje sustav zaštite od požara, a što  podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

Više detalja...

23.08.2010. IZOBRAZBA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA - MODUL 1, SPLIT, 24.9. - 15.10.2010.

Hrvatska komora inženjera strojarstva je dobila suglasnost za proširenje obavljanja izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada na područje Splita. U skladu s navedenim pozivamo Vas na upis Grupe 1 za izobrazbu osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada - Modul 1 (zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom).

Izobrazba će se održati u razdoblju od 24.9.-16.10.2010. godine na lokaciji Dračevac 11 u Splitu. Predavanja će se održavati petkom od 15,00-20,00 sati i subotom od 9,00-17,00 sati i to: 24. i 25.9.; 1. i 2.10.; 15. i 16.10. 2010. godine. Grupa se popunjava prema redu pristiglih prijava (prijava u prilogu). Minimalni broj prijava je 20.

Više detalja...

Stranica << ... 61 62 63 64 65