Pregled vijesti iz arhive

02. Međunarodni kongres DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2011. Split 23-26.03.2011. godine

Nakon uspješno organiziranog 01. Kongresa Dani inženjera strojarstva koji je održan od 11.-14.03.2009. u Splitu u Hotelu Le Meridien Lav, koji je okupio preko 500 sudionika, uglavnom ovlaštenih inženjera strojarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva je započela s organizacijskim aktivnostima za 02. Međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva koji će se također održati u Hotelu Le Meridien Lav Split od 23.-26.03.2011. godine.

Sudionici 02. MEĐUNARODNOG KONGRESA DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2011. se mogu online prijaviti ovdje:

ONLINE PRIJAVA ZA KONGRES

Sudjelovanje u radu kongresa bodovati će se s 26 bodova + 2 boda za sudjelovanje u radu radionice (okruglog stola), od toga 2 iz tehničke regulative. Bodovi koje ćete ostvariti sudjelovanjem na 02. međunarodnom kongresu Dani inženjera strojarstva, ukoliko ste do 1.10.2010. godine ostvarili dovoljan broj bodova, evidentirati će se kao bodovi u novom petogodišnjem razdoblju stručnog usavršavanja.

 
POSEBNA NAPOMENA:
Sukladno Pravilniku o dopuni Pravilnika o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva, definirano je da

"Bodovi prikupljeni u šestoj godini razdoblja za praćenje stručnog usavršavanja od strane obveznika stručnog usavršavanja koji su u prvom petogodišnjem razdoblju prikupili propisan broj bodova prenose se u iduće petogodišnje razdoblje." 


KOMPLETAN PROGRAM RADA KONGRESA 

Iz Programa rada posebno izdvajamo
UVODNA PREDAVANJA

Dr. Ing. Ioan Silviu Dobosi (REHVA), Didier Coulomb (International Institut of Refrigeration), Andreas Meier (Eurammone)

Dr.sc. Davon Pavuna (savjetnik ministarstva energetike SAD)

RAD STRANIH OVLAŠTENIH INŽENJERA I ARHITEKATA U GRADITELJSTVU U RH I U OKRUŽENJU RH
Predavanja predstavnika MZOPUG RH, predstavnika komora Crne Gore, Slovenije, Rumunjske i Austrije

STRUČNA PREDAVANJA
Izdvajamo naslove radova

Projektiranje novog pogona za kemijsku pripremu vode u TE Sisak 
Iskustva u razvoju i realizaciji projekta vjetroelektrane 42 MW
Proces rekonstrukcije plinske kotlovnice
Projektiranje novog spremničkog prostora za sirovu naftu na terminalu Omišalj – Otok Krk
Aerodinamičke pojave u željezničkim tunelima na prugama visoke učinkovitosti
Potrošnja toplinske energije pri intenzivnoj proizvodnji „zelene“ hrane
Metodologija proračuna kućišta sigurnosnih ventila
Energetsko certificiranje zgrada – trenutno stanje, očekivanja i perspektive  
Tehničko-ekonomska analiza rekonstrukcije rashladnog postrojenja u Kliničkoj bolnici Dubrava 
Primjena CFD modeliranja razvoja požara i dima na sportskoj dvorani s ciljem ušteda u projektu – Case study: Sportska dvorana STOŽICE u Ljubljani     
Strojarska oprema u industrijskim postrojenjima s eksplozivnom atmosferom 

Projekti i programi financirani iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU
Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda
Centri za gospodarenje otpadom – sufinanciranje europskim predpristupnim fondovima
Projekti korištenja obnovljivih izvora energije na području Vukovarsko - srijemske županije
20 MWel biomass power plant  „Koprivnički Ivanec“

Pozvana predavanja

Prof.dr.sc. Per Gunnar Lundqvist, KTH, Energy Technology Applied KTH Royal Institute Technology Thermodynamics& Refrigeration, Švedska
System thinking for efficient heat pumps - experience and perspective from Sweden

Prof.dr. Nenad Gubeljak, Slovenija

Projektiranje reaktorske posude pod pritiskom / Design of 1000 l pressure reactor

Zoran Hulenić, dipl.ing.el. Načelnik Inspekcije zaštite od požara MUP RH
Zakon o zaštite od požara – novi pristup u projektiranju
RADIONICE I OKRUGLI STOLOVI

RADIONICA Primjer izrada energetskog certifikata za konkretnu zgradu
OKRUGLI STOL Plinifikacija Dalmacije – Perspektive razvoja
OKRUGLI STOL Izrada hrvatskog on-line REHVA rječnika za grijanje, hlađenje i klimatizaciju
STRUČNA POSJETA

Stručna posjeta Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Divulje

Iz Program rada Kongresa izdvajamo

Više detalja pod Kongresi

 

Više detalja...

POZIV NA 2. SJEDNICU SEKCIJE ZA PLIN

U skladu s Pravilnikom o osnivanju i načinu rada sekcija Hrvatske komore inženjera strojarstva sazivamo i upućujemo Poziv na 2. Sjednicu Sekcije za plin HKIS koja će se održati u utorak 23. studenog 2010. godine s početkom u 13,00 sati u Chromosov toranj, prizemlje - dvorana Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb.
Cjeloviti dnevni red se nalazi u prilogu pod više.
POZIV 2. SJEDNICA SEKCIJA PLIN

Više detalja...

TEČAJ OPREMA POD TLAKOM Izrada projektne dokumentacije i dokumentacije za ovjeru konstrukcije (Design Approval)

Hrvatska komora inženjera strojarstva organizira TEČAJ OPREMA POD TLAKOM Izrada projektne dokumentacije i dokumentacije za ovjeru konstrukcije (Design Approval).
Cilj tečaja je na konkretnim, izvedenim projektima (spremnici, cjevovodi, procesno postrojenje) od strane projektanata i iz perspektive projektanata, pokazati postupak izrade projektne dokumentacije, glavnog i izvedbenog strojarskog projekta i
postupak odobrenja konstrukcijske dokumentacije za pojedine vrste opreme pod tlakom od strane Prijavljenog tijela. Na tečaju će ukratko biti prezentiran i dosadašnji rad i aktivnosti Sekcije za opremu pod tlakom. Predavači su ovlašteni inženjeri strojarstva, članovi Komore s dugogodišnjim iskustvom u projektiranju opreme pod tlakom.

Datum održavanja utorak, 30. studenog 2010.

Mjesto održavanja Chromosov toranj, prizemlje - dvorana Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb

Više detalja...

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA HKIS 2010-2011

Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva za razdoblje od 01.10.2010. do 30.09.2011. godine
usvojen od strane Upravnog odbora Komore i dostavljen Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. 

Za sve informacije o skupovima u predmetnom Programu možete se obratiti direktno organizatoru skupa koji je i naveden u Programu pod rubrikom Organizator skupa/predavanja, a Komora će na ovoj stranici u rubrici "Vijesti" redovito obaviještavati o pojedinostima skupova te mogućim izmjenama.
Kompletan PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA HKIS 2010-2011

Više detalja...

SEMINAR PREZENTACIJA PROJEKATA

Obaviještavaju se svi zainteresirani polaznici da će se seminar
 "PREZENTACIJA PROJEKATA"
 održati  u četvrtak, 18.11.2010. godine u prostorima Chromosovog nebodera, Ulica grada Vukovara 271.

Na seminaru ce biti predstavljeni projekti s naglaskom na energetska postrojenja. Uz predstavljanje

energetskih postrojenja, biti ce predstavljeni i projekti visokotlacnog paravoda, nosive celicne konstrukcije te

zaštita od eksplozije plinsko turbinskih postrojenja.


Prisustvovanjem na semninaru ostvaruje se pravo na 8 bodova.

POZIV_PREZENTACIJA PROJEKATA_18.11.2010.pdf 

Više detalja...

PREZENTACIJA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA I PREDSTAVLJANJE 1. BROJA GLASILA HKIS-a

U srijedu, 27. listopada 2010. godine je u Preporodnoj dvorani palače Narodnoga doma HAZU-a u Zagrebu, Opatička 18 (na Gornjem gradu), široj javnosti i institucijama koje sudjeluju u procesima gradnje predstavljena Hrvatska komora inženjera strojarstva.

Više detalja...

POČASNI ČLANOVI KOMORE - poziv za predlaganje

Sukladno Pravilniku o počasnim članovima Hrvatske komore inženjera strojarstva i odluci Upravnog odbora Komore donijetoj na 12. sjednici Upravnog odbora pozivaju se članovi Komore i Vijeća Područnih odbora na prijedlaganje osoba kandidata za dodjelu statusa "počasni član Komore" u skladu s pozivom u prilogu
Poziv za predlaganje pocasnih clanova HKIS

Više detalja...

PRIZNANJA KOMORE - POZIV ZA PREDLAGANJE

Sukladno Pravilniku o priznanjima Hrvatske komore inženjera strojarstva i odluci Upravnog odbora Komore donijetoj na 12. sjednici Upravnog odbora pozivaju se članovi Komore i Vijeća Područnih odbora na prijavu prijedloga za dodjelu priznanja Komore (povelja, diploma, zahvalnica) u skladu s pozivom u prilogu
Otvoreni poziv za priznanja HKIS

Više detalja...

05.10.2010. 02. MEĐUNARODNI KONGRES DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2011. - poziv autorima za prijavu radova

Hrvatske komora inženjera strojarstva organizira 02. međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva u razdoblju od 23.-26. ožujka 2011. godine u hotelu Lav Meridien Split.

Teme kongresa su:
1. Rad ovlaštenih inženjera i arhitekata u graditeljstvu u okruženju RH
2. Stručna predavanja
- Energetska postrojenja
- Uskladištenje i prijenos plinovitih i tekućih tvari
- Grijanje, ventilacija, klimatizacija, rashladna tehnika, priprema i obrada vode
- Procesna i ostala postrojenja
- Nosive strojarske konstrukcije
3. Projekti u graditeljstvu koji će obilježiti razdoblje 2011-2015.
Projekti u graditeljstvu čije se ostvarenje očekuje u sljedećem razdoblju iz područja energetike, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i dr. u RH i EU.

Pozivaju se autori radova da prijave radove iz područja tema Stručna predavanja (detaljniji opis tema u prilogu poziva) i Projekti u graditeljstvu koji će obilježiti razdoblje 2011-2015. Rok za dostavu prijave rada 15.11.2010. godine.

Poziv autorima za prijavu rada s detaljnim opisom tema pod više…

Više detalja...

30.09.2010. ZAKONSKI PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA - Izmjene u razdoblju od 01.03.2010. do 31.08.2010.

Objavljujemo popis zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša koji su se mijenjali ili nadopunjavali u razdoblju od 01.03.2010. do 31.08.2010. god. Osim novih zakonskih propisa navodimo i one koji su prestali važiti
POPIS NOVIH ZAKONSKIH PROPISA-ZASTITA OKOLISA

Više detalja...

Stranica << ... 61 62 63 64 65 ... >>