Pregled vijesti iz arhive

15.07.2010. IZOBRAZBA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKI PREGLED I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA - Modul 1 u organizaciji Hrvatske komore inženjera strojarstva u razdoblju 30.8. - 9.9.2010. g.

Hrvatska komora inženjera strojarstva poziva na upis za izobrazbu osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada - Modul 1 (zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom).Svrha Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede. Nakon uspješno položenog Programa izobrazbe polaznik stječe Uvjerenje, a što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja MZOPUG za energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada.
U tijeku su upisi za Modul 1, za seminar koji ce se održavati od 30.8. do 9.9. 2010. godine u Zagrebu, Ulice grada Vukovara 271. Grupa se popunjava prema redu pristiglih prijava Posebno napominjemo da se Izobrazba osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada dodatno boduje s 40 bodova iz tehničke regulative prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva NN 24/08, 141/09. Bodovi se evidentiraju obveznicima stručnog usavršavanja za razdoblje stručnog usavršavanja koje završava s 30. rujnom 2010. godine . Sve informacije vezane za program izobrazbe, raspored predavanja, prijave i upise potražite na ovoj stranici, u izborniku "Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada".

Više detalja...

14.07.2010. INFORMACIJE O OSIGURANJU HKIS OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI - PROŠIRENI TEKST

Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji propisana je obveza osiguranja "ovlaštenih arhitekata i inženjera" prema kojem su dužni osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogli prouzročiti investitoru ili drugim osobama) za svo vrijeme obavljanja poslova, odnosno djelatnosti.

Pod više potražite prošireni tekst koji između ostaloga sadrži tumačenje odredbi Uvjeta za osiguranje od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, uvjete Ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti članova Hrvatske komore inženjera strojarstva, kao i posebne pogodnosti za članove Hrvatske komore inženjera strojarstva
Osiguranje od profesionalne odgovornosti članova Komore

Više detalja...

07.07.2010. PONUDA KNJIGA S POPUSTOM ZA ČLANOVE HKIS

Tvrtka Sajema d.o.o. omogućava svim članovima HKIS 15% popusta na sve knjige iz ponude tvrtke, neovisno o tematici knjige.
Sve informacije: Sajema d.o.o., Ivane Brlić Mažuranić 72, 10090 Zagreb, tel./faks: 01 3731 748, mobiteli: 091 7608 218 i 091 5755 196, e-mail: sajema@sajema.hr, internetska stranica: www.sajema.hr

Više detalja...

29.06.2010. ODRŽAN PRVI SKUP SEKCIJE ZA PLIN HKIS

U skladu s programom suradnje Hrvatske stručne udruge za plin - HSUP i Hrvatske komore inženjera strojarstva - HKIS koji je prihvaćen na Skupštini HSUP-a održanoj 15. listopada 2009. i odlukom Upravnog odbora HKIS-a od 21. siječnja 2010. osnovana je Sekcija za plin HKIS. HKIS je uz pomoć tvrtki koje se bave distribucijom i opskrbom prirodnog i ukapljenog naftnog plina, oformila baza podataka s više od 200 članova HKIS-a koji projektiraju ili nadziru izvođenje plinskih sustava i instalacija.Prvom okupljanju članova Sekcije u utorak 15. lipnja 2010. nazočilo je 49 članova HKIS-a među kojima su bili i ovlašteni inženjeri, stalno zaposleni u poduzećima koja se bave distribucijom odnosno opskrbom plina.

Više detalja...

23.06.2010. POZIV NA 01. SJEDNICU SEKCIJE ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Na 6. sjednici Upravnog odbora izmedu ostalih osnovana je i Sekcija za energetsko certificiranje HKIS, kao radno strucno tijelo koje djeluje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva-HKIS. Svrha osnivanje sekcija je djelovanje u podrucju struke kojom se bave ovlašteni inženjeri strojarstva.

S obzirom da je HKIS na osnovi suglasnosti MZOPUG provodi izobrazbu za strucno osposobljavanje i obavezno usavršavanje osoba koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada, kao i da je velik broj clanova Komore položio Modul 1 i Modul 2, te dobio ovlaštenje za obavljanje poslova energetskog pregleda i energetskog certificiranja, pozivaju se clanovi Komore koji su položili Modul 1 i Modul 2 (bez obzira kod kojeg Nositelja Programa izobrazbe) i svi ostali zainteresirani na 01. sjednicu Sekcije za energetsko certificiranje HKIS, koja ce se održati u 14,00 sati, srijeda, 30. lipnja 2010. godine u Zagrebu.

Više detalja...

15.06.2010. OSIGURANJE OVLAŠTENIH INŽENJERA STROJARSTVA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI I OSIGURANJE OSOBA OVLAŠTENIH ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I CERTIFICIRANJE ZGRADA

Hrvatska komora inženjera strojarstva je s Croatia osiguranje d.d. ponovno potpisala ugovor o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera strojarstva od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji za štete koju bi ovlašteni inženjer strojarstva mogao učiniti investitoru ili trećim osobama. Ugovor je sklopljen za razdoblje od 1.06.2010. do 01.06.2013. godine.

Ugovoreno je pokriće na svotu osiguranja od 1.000.000 kn po članu Komore odnosno štetnom događaju, uz godišnji limit po članu od 3.000.000 kn.

U pregovorima je za članovi Komore ostvaren poseban benifit da prilikom osigurana bilo koje vrste osiguranja s Croatia osiguranje d.d. (osim životnog osiguranja, rentnog osiguranja, CORIS-a, zdravstvenog osiguranja i autoodgovornosti, te ako kao članovi HAK-a već ostvaruju poseban popust) mogu koristiti popust od 20%.

Također za članove Hrvatske komore inženjera strojarstva s ovlaštenjem za provođenje energetskog pregleda zgrada i energetskog certificiranja zgrada, na redovitu premiju ovog osiguranja koja iznosi 400,00 kn, dogovoren je popust od 30% koja s popustom iznosi 280,00 kn, ukoliko osiguranje ugovore s Croatia osiguranje d.d..

Više detalja u svezi osiguranja članovi Komore će dobiti putem obavijesti na kućne adrese.

Više detalja...

09.06.2010. SEKCIJA ZA PLIN HKIS - POZIV ČLANOVIMA HKIS KOJI SE BAVE IMPLEMENTACIJOM PLINSKE TEHNIKE

Prvo okupljanje Sekcije za plin koja je osnovana pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva.predviđeno je u utorak, 15. lipnja 2010. g. u Zagrebu, u zgradi Tehnike, Ulica grada Vukovara 274  s početkom u 15,00 sati.

Teme prvog okupljanja:
1. Projektiranje i nadzor izgradnje dimnjaka – pregled raspoložive regulative
2. Građenje plinske instalacije u postojećoj građevini - snalaženje u labirintu postojećih zakonskih odredbi
3. Suradnja s stručnim i znanstvenim časopisima
4. Prijedlozi tema za sljedeći susret
POZIV NA 01. SJEDNICU SEKCIJE ZA PLIN

Više detalja...

26.05.2010. ENERGETSKO CERTIFICIRANJE MODUL 2 - 07.6.-17.6.2010.

Hrvatska komora inženjera strojarstva poziva sve zainteresirane na upis Programa izobrazbu za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje za zgrade s složenim tehničkim sustavima - MODUL 2.

Više detalja...

18.05.2010. PREZENTACIJA "TKO SU ČLANOVI KOMORE?''

Objavljujemo podatke o članstvu Komore koje možete potražiti u prezentaciji "Tko su članovi Komore"
TKO SU CLANOVI HKIS?

Više detalja...

18.05.2010. REZULTATI ANKETE PROVEDENE MEĐU ČLANOVIMA KOMORE

Objavljujemo rezultate ankete provedena među članovima Komore na održanim zborovima Područnih odbora u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zagrebu
ANKETA-STO MISLE I STO JESU CLANOVI HKIS?

Više detalja...

Stranica << ... 61 62 63 64 65