Pregled vijesti iz arhive

03.12.2009. Održan Okrugli stol i skup ovlaštenih inženjera u Zagrebu


Dana 01. prosinca 2009. godine održan je Okrugli stol i Skup ovlaštenih inženjera strojarstva u Zagrebu u čijem radu je sudjelovalo 169 članova Komore. Prisutne su o Planu stručnog usavršavanja HKIS za 2009/2010. godinu izvijestili gosp. Srđan Srdelić, predsjednik Povjerenstva za trajno stručno usavršavanje i gđa. Stela Pekas, članica Povjerenstva za područje Zagreba. Uvodno izlaganje o Europskoj regulativi i implementaciji Europske direktive o energetskim svojstvima zgrada u hrvatsko zakonodavstvo održao je mr.sc. Luka Čarapović, Predsjednik Komore, a prezentaciju o Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09) je održao gosp.Tomislav Tkalčić, dopredsjednik Komore.

Više detalja...

27.11.2009. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

Pozivaju se svi zainteresirani članovi Komore da najkasnije do 30. studenoga 2009. u Tajništvo Komore dostave primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti od požara koji u cijelosti možete potražiti u prilogu ove obavijesti

Više detalja...

03.11.2009. OBJAVA NOVIH OBRAZACA U POSTUPKU UPISA, VOĐENJA I ODRŽAVANJA IMENIKA, UPISNIKA I EVIDENCIJA KOMORE

U rubrici "Operativne informacije"/"Obrasci" objavljujemo nove obrasce Hrvatske komore inženjera strojarstva u postupku upisa, vođenja i održavanja imenika, upisnika i evidencija Komore

Više detalja...

02.11.2009. PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA HKIS 2009.- 2010.

Objavljujemo Plan stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva za period od 01.10.2009. do 30.09.2010. dostavljen Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dana 30. listopada 2009. Za sve informacije o skupovima u predmetnom Planu možete se obratiti direktno organizatoru skupa koji je i naveden u Planu, a Komora će na ovoj stranici u rubrici "Vijesti" redovito obaviještavati o pojedinostima skupova te mogućim izmjenama. Kako se Plan donosi za godinu dana unaprijed molimo zainteresirane polaznike za razumijevanje zbog mogućih pomjena te pozivamo na redovito praćenje stranice Komore.
PLAN STRUCNOG USAVRSAVANJA HKIS 2009-2010

Više detalja...

26.10.2009. MIŠLJENJE MZOPUG O RAČUNANJU VJEŽBENIČKOG STAŽA

Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva, dostavilo je Komori tumačenje članka 148. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08) koji se odnosi na računanje vježbeničkog staža od dana stupanja na snagu toga Zakona.
U prilogu se nalazi predmetni dopis Ministarstva, Klasa: 360-01/09-02/378, Ur.broj: 531:-01-09-2 od 6. listopada 2009. godine
MIŠLJENJE MZOPUG O RAČUNANJU VJEŽBENIČKOG STAŽA

Više detalja...

06.10.2009. ODRŽANA 01. SJEDNICA SKUPŠTINE HKIS


01. sjednica Skupštine Komore održana je dana 18. rujna 2009. u dvorani Hrvatske gospodarske komore u Osijeku. Sjednicu je otvorio Predsjednik Komore, mr.sc. Luka Čarapović, a prisutne pozdravio član Komore i saborski zastupnik, gosp. Daniel Srb. Sjednici je je prisustvovalo 26 članova Skupštine čime je ostvaren kvorum potreban za donošenje pravovaljanih odluka.

Više detalja...

05.10.2009. OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI UVRŠTENJA STRUČNIH SKUPOVA DRUGIH ORGANIZATORA U PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA HKIS ZA RAZDOBLJE 01.10.2009. - 30.09.2010. GODINE

Obaviještavaju se svi zainteresirani organizatori stručnih skupova da Hrvatska komora inženjera strojarstva kao Nositelj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za provedbu petogodišnjeg programa stručnog usavršavanja provodi postupak donošenja Plana stručnog usavršavanja za razdoblje 01.10.2009. do 30.09.2010. godine. Sukladno navedenom pozivaju se sve zainteresirane udruge, institucije kao i ostali zainteresirani da svoje prijedloge programa stručnog usavršavanja za period 01.10.2009. do 30.09.2010. godine dostave u Tajništvo Komore do najkasnije 15. listopada 2009. Zaprimljene prijedloge razmotrit će Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje i donijeti odluku o uvrštenju.

Sve potrebne informacije o općim i drugim uvijetima uvrštenja skupova vanjskih organizatora kao i pravima i obvezama mogu se dobiti u Tajništvu Komore, na tel:01/7775- 570 ili na e-mail: strojari@hkaig.hr.

Više detalja...

27.07.2009. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA ZAPOČELA S RADOM 21.07.2009.

Hrvatska komora inženjera strojarstva (skraćeni naziv HKIS) upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu te započela s radom dana 21. srpnja 2009.

Nastavno objavljujemo osnove podatke o HKIS:

- Matični broj HKIS 2539071
- Osobni identifikacijski broj (OIB) HKIS 26023027358
- Žiro račun za uplatu članarine i upisnine,
redovni račun HKIS : 2360000-1102094156
- Žiro račun za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacija, posebni račun HKIS : 2360000-1500188670

Više detalja...

16.07.2009. STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

Na temelju članka 155. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/08.) Odbor za konstituiranje Hrvatske komore inženjera strojarstva na sjednici održanoj 7. srpnja 2009. godine, donio je Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva
82 13_07_2009 Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva.txt

Više detalja...

17.07.2009. ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SKUPŠTINA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

ČLANOVI SKUPŠTINE HKISKonstituirajuća Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva održana je 14. srpnja 2009. u Dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama. Skupštini su nazočili između ostalih i Državni tajnik, gosp. Nikola Ružinski; predsjednik HKAIG, gosp. Tomislav Tkalčić; izaslanik predsjednice Komore arhitekata, gosp. Zdravko Mahmet; dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, gosp. Ivan Samardžić; koji su i pozdravili skup te Glavna tajnica HKAIG gđa. Sunčana Rupić, članovi Razreda, kandidati za članove tijela Komore i drugi gosti. Na Skupštini je za Predsjednika Komore izabran mr.sc. Luka Čarapović te su izabrana i druga tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva u mandatu 2009.-2013. godina.

Više detalja...

Stranica << ... 66