Aktivnosti Nadzornog odbora HKIS

1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Komore održana je utorak, 29. svibnja 2018. godine s početkom u 13, 00 sati u prostorijama Komore na kojoj su članovi upoznati s poslovima i zadacima Nadzornog odbora sukladno odredbama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju kao i s odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora.
Sjednici su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora i predsjednik Komore.

2. sjednica Nadzornog odbora Komore održana je u četvrtak, 22. studenog 2018. godine s početkom u 15, 00 sati u prostorijama Komore.
Na sjednici je provedena rasprava i izvršen nadzor nad Rebalansom Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. godinu i Proračunom prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu, Sjednici su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora i predsjednik Komore.

Izvješće od 22.studenoga 2018. godine - Rebalans proračuna

Izvješće od 22.studenoga 2018. godine - Proračun

3. sjednica Nadzornog odbora Komore održana je u petak, 26. travnja 2019. godine s početkom u 12, 00 sati u prostorijama Komore.
Na sjednici je provedena rasprava i izvršen nadzor nad Izvršenjem Rebalansa Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. godinu i Izvješćem o radu Komore za razdoblje 19.04.2018.-31.12.2018.
Sjednici su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora i predsjednik Komore.

Izvješće od 26.travnja 2019. godine