Aktivnosti Nadzornog odbora HKIS

6. sjednica Nadzornog odbora Komore održana je 10. prosinca 2020. u prostorijama Komore.  
Jednoglasno je donesena odluka: 
Nadzorni odbor podnosi Skupštini Komore pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad Planom prihoda i rashoda Komore za 2021., u predloženom tekstu Upravnog odbora, bez iskaznih primjedbi. 
Predmetno izvješće dostavlja se Skupštini na prihvaćanje. 

5. sjednica Nadzornog odbora Komore održana je telefonskom konferencijom dana 10. travnja 2020. te je glasovanje potvrđeno i pisanim putem, elektroničkom poštom u razdoblju od 8. do 10. travnja 2020.
Jednoglasno su donesene odluke :
Nadzorni odbor podnosi Skupštini Komore pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad Izvršenjem plana prihoda i rashoda Komore za 2019. bez iskaznih primjedbi te ga tekstu Upravnog odbora Komore predlaže Skupštini Komore na donošenje.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini Komore pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad materijalnim i financijskim poslovanjem Komore i raspolaganjem sredstvima Komore bez iskaznih primjedbi.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini Komore pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad Izvršenjem Programa rada Komore, njenih tijela i Tajništva Komore za 2019. godinu bez iskaznih primjedbi te ga tekstu Upravnog odbora Komore predlaže Skupštini Komore na donošenje.

4. sjednica Nadzornog odbora Komore održana je u srijedu, 20. studenog 2019. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Komore.
Na sjednici je provedena rasprava i izvršen nadzor nad prijedlogom Rebalansa Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2019. i prijedlogom Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2020. godinu. Na oba prijedloga nije bilo primjedbi te s isti prihvaćeni u predloženim tekstovima Upravnog odbora.
Sjednici su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora i predsjednik Komore.

3. sjednica Nadzornog odbora Komore održana je u petak, 26. travnja 2019. godine s početkom u 12, 00 sati u prostorijama Komore.
Na sjednici je provedena rasprava i izvršen nadzor nad Izvršenjem Rebalansa Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. godinu i Izvješćem o radu Komore za razdoblje 19.04.2018.-31.12.2018.
Sjednici su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora i predsjednik Komore.

Izvješće od 26.travnja 2019. godine

2. sjednica Nadzornog odbora Komore održana je u četvrtak, 22. studenog 2018. godine s početkom u 15, 00 sati u prostorijama Komore.
Na sjednici je provedena rasprava i izvršen nadzor nad Rebalansom Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. godinu i Proračunom prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu, Sjednici su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora i predsjednik Komore.

Izvješće od 22.studenoga 2018. godine - Rebalans proračuna

Izvješće od 22.studenoga 2018. godine - Proračun

1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Komore održana je utorak, 29. svibnja 2018. godine s početkom u 13, 00 sati u prostorijama Komore na kojoj su članovi upoznati s poslovima i zadacima Nadzornog odbora sukladno odredbama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju kao i s odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora.
Sjednici su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora i predsjednik Komore.

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.