ODRŽANA 13. SKUPŠTINA HKIS

U četvrtak 19. travnja 2018. godine u Osijeku održana je 13. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva, ujedno i posljednja u 2. sazivu.

Na sjednici su prihvaćena predložena izvješća o radu Povjerenstava i drugih tijela Komore za 2017. godinu, kao i izvješće o izvršenju Programa rada HKIS za 2017. godinu. Također su prihvaćeni Izvještaj Nadzornog odbora Komore i Izvještaj o izvršenju godišnjeg proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2017. godinu.


ODRŽANA 12. SKUPŠTINA HKIS

U razdoblju od 1.-2. ožujka 2018. godine, pisanim putem elektroničkom poštom održana je 12. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 2. sazivu.

Donesena je Odluka o raspisivanju izbora za članove tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva, imenovanju sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja i zamjenika stegovnog tužitelja, te utvrđivanju liste sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda iz reda sudaca redovnih sudova i liste izmiritelja Centra za mirenje.

Izbori za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva započinju 6. ožujka 2018. godine i traju do 19. travnja 2018. godine.


ODRŽANA 11. SKUPŠTINA HKIS

U petak 15. prosinca 2017. godine u Rijeci održana je 11. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 2. sazivu.

Predsjednik Komore g. Luka Čarapović, predsjednici Povjerenstava i Područnih obora HKIS prezentirali su programe rada za 2018. godinu, nakon čega su isti usvojeni.

Skupština je usvojila Odluku o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva, visina članarine iznosi 1.800,00 kuna.

Usvojen je Plan prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2018. godinu.


ODRŽANA 10. SKUPŠTINA HKIS

U razdoblju od 28. listopada do 30. listopada 2017. godine, pisanim putem elektroničkom poštom održana je 10. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 2. sazivu.

Donesena je Odluka o stavljanju izvan snage ''Odluke o raspisivanju izbora za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva od 15. rujna 2017. godine, Klasa: 100-01/17-01/09, Urbroj: 503-00-17-1''.

Donošenjem navedene odluke Skupštine, sve aktivnosti i kasnije odluke u svezi provedbe izbora tijela Komore stavljene su izvan snage.


ODRŽANA 9. SKUPŠTINA HKIS

U petak 15. rujna 2017. godine u hotelu Osijek u Osijeku održana je 9. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 2. sazivu.

Usvojene su predložene izmjene Pravilnika o izborima Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Donesena je Odluka o raspisivanju izbora za članove tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva. Izbori za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva započinju 15. rujna 2017. godine i traju do 15. prosinca 2017. godine.


ODRŽANA 8. SKUPŠTINA HKIS

U petak 19. svibnja 2017. godine u Dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama na mjestu održavanja konstituirajuće Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva ( 14. srpnja 2009. godine ) održana je 8. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 2. sazivu.

Usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku HKIS.

Predsjednik Komore g. Luka Čarapović, predsjednici Povjerenstava i Područnih obora HKIS prezentirali su izvješća o radu za 2016. godinu, nakon čega su ista usvojena.

Prihvaćeni su Izvještaj Nadzornog odbora Komore i Izvještaj o izvršenju godišnjeg proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2016. godinu.


ODRŽANA 7. SKUPŠTINA HKIS

U petak 16. prosinca 2016. godine u Podstrani održana je 7. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 2. sazivu.

Predsjednik Komore g. Luka Čarapović, predsjednici Povjerenstava i Područnih obora HKIS prezentirali su programe rada za 2017. godinu, nakon čega su isti usvojeni.

Usvojen je Plan prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2017. godinu.

Usvojen je prijedlog o dodjeli priznanja Komore. Priznanja Komore svečano će biti uručena na 5. međunarodnom kongresu Dani inženjera strojarstva u Vodicama.

Dužnosti su razriješeni član Nadzornog odbora HKIS, zamjenik Stegovnog tužitelja i Stegovni tužitelj HKIS, nakon čega su imenovani novi članovi.
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.