ODRŽANA 7. SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

U razdoblju od  5. do 12. lipnja 2020. godine održana je 7. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu, pisanim putem, elektroničkom poštom.

Skupština Komore donijela je:

1. Poslovnik o radu Upravnog odbora HKIS
2. Poslovnik o radu Nadzornog odbora HKIS
3. Poslovnik o radu Skupštine HKIS
4. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku 
5. Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera strojarstva
6.  Odluku o prestanku mandata i razrješenju  mr.sc. Luke Čarapovića dužnosti člana Skupštine Komore

ODRŽANA 6. SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

U razdoblju od 15. do 20. travnja 2020. godine održana je 6. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu, pisanim putem, elektroničkom poštom.

Usvojene su slijedeće točke dnevnog reda:
1. Izmjene Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova,
2. Izvješće Nadzornog odbora Komore o nadzoru nad radom i materijalno-financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima Komore u 2019. godini,
3. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu,
4. Izvješće o izvršenju Programa rada HKIS za 2019. godinu.

ODRŽANA 5. SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

U razdoblju od 3. do 6. veljače 2020. godine održana je 5. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu, pisanim putem, elektroničkom poštom.

Usvojene su slijedeće točke dnevnog reda:
1. Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva,
2. Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva

ODRŽANA 4. SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

U četvrtak 5. prosinca 2019. godine u Zagrebu održana je 4. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Usvojene su slijedeće točke dnevnog reda:
1. Izvješće Nadzornog odbora Komore o nadzoru nad Prijedlogom rebalansa Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu
2. Rebalans Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora Komore o nadzoru nad Prijedlogom Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2020. godinu
4. Proračun prihoda i rashoda Komore za 2020. godinu
5. Program rada Komore za 2020. godinu
6. Imenovanja i razrješenja članova Upravnog odbora Komore


ODRŽANA 3. SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

U četvrtak 16. svibnja 2019. godine u Zagrebu održana je 3. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Usvojene su slijedeće točke dnevnog reda:
1. Statut HKIS
2. Pravilnik o ustrojavanju i radu Područnih odbora
3. Odluka o visini upisnine i članarine HKIS 4. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o radu od 18.9.2009.
5. Izvješće Nadzornog odbora Komore o nadzoru nad radom i materijalno-financijskim poslovanjem HKIS za razdoblje 1.1.2018. do 31.12.2018.
6. Izvješće o izvršenju godišnjeg proračuna prihoda i rashoda Komore HKIS za razdoblje 1.1.2018. do 31.12.2018.
7. Izvješće o radu Komore za razdoblje 19.4.2018. do 31.12.2018.

ODRŽANA 2. SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

U petak 7. prosinca 2018. godine u Zagrebu održana je 2. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Jednoglasno su usvojene slijedeće točke dnevnog reda:
1. Izvješće Nadzornog odbora Komore o nadzoru nad Prijedlogom rebalansa Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018 . godinu,
2. Rebalans proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora Komore o nadzoru nad Prijedlogom proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu,
4. Proračun prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu,
5. Program rada HKIS za 2019. godinu,
6. Prijedlozi za dodjelu priznanja HKIS.

ODRŽANA 1. SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva, na svojoj pisanoj sjednici održanoj elektroničkim putem u razdoblju od 21. do 27. rujna 2018. godine, donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća Područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u mandatnom razdoblju od 2018. do 2022. godine koji započinju 1. listopada 2018. godine i traju do 5. studenoga 2018. godine.

Također su donesene slijedeće odluke:
Odluka o imenovanju članova Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera strojarstva
Odluka o stegovnom tužitelju i zamjeniku stegovnog tužitelja Hrvatske komore inženjera strojarstva
Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SKUPŠTINA HKIS U 3. SAZIVU

U četvrtak 19. travnja 2018. godine u Osijeku održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Nakon provedenih izbora za članove Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva iz izabranih članova Skupštine za predsjednika je izabran gospodin Željko Dorić, dipl.ing.stroj.

Usvojen je prijedlog predsjednika za imenovanje članova Upravnog i Nadornog odbora HKIS.

Stegovni tužitelji, suci Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda, izmiritelji Centra za nastavljaju s radom do imenovanja novih.
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.