ODRŽANA 43. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U utorak, 20. ožujka 2018. godine, pisanim putem elektroničkom poštom održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Jednoglasnom donesenom Odlukom Upravni odbor prihvaća kandidacijsku listu IV. izborne jedinice Split predložene od Vijeća PO Split, kao listu Upravnog odbora.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravni odbor stavlja izvan snage Odluku o prihvaćanju kandidacijskih lista donesene na sjednici održanoj 19. ožujka. 2018. godine, u dijelu koji se odnosi na prihvaćanje kandidacijske liste V. izborne jedinice Zagreb. Ostali dio odluke ostaje ne promijenjen.

Jednoglasnom donesenom Odlukom Upravni odbor predlaže novu kandidacijsku listu V. izborne jedinice Zagreb.


ODRŽANA 42. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U razdoblju od 9. do 10. ožujka 2018. godine, održana je pisanim putem elektroničkom poštom 42. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Jednoglasno donesenom Odlukom br. UO/2018-42/01 razrješava se g. Stjepan Gradečak članstva u Izbornom povjerenstvu izborne jedinice Varaždin, na vlastiti zahtjev. Imenuje se g. Davor Bogadi članom Izbornog povjerenstva izborne jedinice Varaždin.

Odluka br. UO/2018-41/03 o osnivanju i imenovanju članova Središnjeg izbornog povjerenstva i izbornih povjerenstava izbornih jedinica se mijenja u predloženom dijelu, a u ostalom dijelu ostaje ne promijenjena.

U ponedjeljak, 19. ožujka 2018. godine, u Zagrebu održan je nastavak 42. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 6 točaka.

Usvojeno je izvješće predsjednika Povjerenstva za financije dr.sc. Miodraga Drakulića, dipl.ing.stroj. o izvršenju Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu.

Jednoglasnom donesenom Odlukom Upravni odbor prihvaća kandidacijske liste I., II. i III. izborne jedinice predložene od Vijeća područnih odbora kao liste Upravnog odbora.

Upravni odbor je usvojio kandidacijsku listu za V. izbornu jedinicu predloženu od članova Upravnog odbora kao listu Upravnog odbora.

Donesena je odluka o rashodu osnovnih sredstava Komore.


ODRŽANA 41. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U razdoblju od 2. do 5. ožujka 2018. godine, održana je pisanim putem elektroničkom poštom 41. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Jednoglasnom odlukom nije prihvaćen prijedlog g. Ivana Sučića s primjedbama na prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva, imenovanju sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja i zamjenika stegovnog tužitelja , te utvrđivanje liste sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda iz reda sudaca redovnih sudova i liste izmiritelja Centra za mirenje. Prijedlog g. Ivana Sučića je pristigao za vrijeme održavanja 12. sjednice Skupštine HKIS, a Upravni odbor se očitovao na pristigle primjedbe s obzirom da je Upravni odbor predlagatelj Odluke.

Jednoglasnom odlukom stavljena je van snage Odluka br. UO/2017-34/0 o osnivanju i imenovanju članova Središnjeg izbornog povjerenstva i članova izbornih povjerenstava izbornih jedinica od 26. rujna 2017. godine.

Također jednoglasno je donijeta odluka o i imenovanju članova Središnjeg izbornog povjerenstva i izbornih povjerenstava izbornih jedinica. U Središnje izborno povjerenstvo imenuje se: Zoran Ivanišević, Stanko Antunović, Vladimir Tomić, Goran Jerbić, Denis Puljić. Izborno povjerenstvo I. izborne jedinice Osijek: Vladimir Tepeš, Ivan Tomičić, Mirjana Šarić. Izborno povjerenstvo II. izborne jedinice Varaždin: Ivan Sabolić, Vlado Pihir, Stjepan Gradečak. Izborno povjerenstvo III. Izborne jedinice Rijeka: Renco Brajković, Boris Dragičević, Dino Povše. Izborno povjerenstvo IV. Izborne jedinice Split: Boris Pavić, Borislav Parać, Ivica Čuljak. Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice Zagreb: Marko Jakobović, Stjepan Penava, Damir Jurak.


ODRŽANA 40. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U utorak, 27. veljače 2018. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 9 točaka.

Usvojena su Izvješća o radu tijela Komore, povjerenstava, Vijeća Područnih odbora i ostalih radnih tijela Komore za 2017. godinu, kao i Prijedlog Izvješća o radu HKIS za 2017. godinu kojeg je izradio predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Predsjednik Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Komore g. Srđan Srdelić, dipl.ing.stroj. predstavio je Godišnji plan stručnog nadzora nad radom članova HKIS u 2018. godini, isti je usvojen, te Izvješće za 2017. godinu.

Jednoglasno je usvojen je prijedlog o održavanju 12. sjednice Skupštine HKIS u razdoblju od 1. do 2. ožujka 2018. godine, pisanim putem elektroničkom poštom, te dnevni red sjednice Skupštine i prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva, imenovanju sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda, Stegovnog tužitelja i zamjenika stegovnog tužitelja, te utvrđivanju Liste sudaca stegovnog suda i Višeg stegovnog suda iz reda sudaca redovnih sudova i Liste izmiritelja centra za mirenje.


ODRŽANA 39. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak, 1. veljače 2018. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 11 točaka.

Predsjednik Povjerenstva za energetsko certificiranje g. Bruno Persić, dipl.ing.stroj. dostavio je Plan održavanja izobrazbe i redovitog godišnjeg usavršavanja osoba koje provode energetske preglede energetsko certificiranje zgrada za 2018. godinu i Plan održavanja izobrazbe osoba koje provode energetski pregled za velika poduzeća za 2018. godinu. Planovi su usvojeni i biti će objavljeni na mrežnoj stranici Komore.

Usvojeni su Program temeljnog stručnog usavršavanja HKIS za 2018. godinu i Plan održavanja Pripremnog seminara za polaganje stručnog ispita HKIS za 2018. godinu koje je izradio Predsjednik Povjerenstva za stručno usavršavanje dr.sc. Marko Katinić, dipl.ing.stroj.

Predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. upoznao je prisutne s zakonskim okvirima te potrebnim radnjama vezano za uvođenje elektroničkih postupaka za pristup i izvođenju uslužne djelatnosti te pokretanju postupka uvođenja sustava elektroničkih postupaka u IT sustav Komore. U ime Upravnog odbora uvođenje elektroničkih postupaka će koordinirati gosp. Ivan Bošnjak, a u ime Tajništva gđa. Smiljka Pavić.

Usvojen je prijedlog predsjednika Komore mr.sc. Luke Čarapovića, dipl.ing.stroj. da Upravni odbor, zajedno s sponzorima, organizira posjetu članova Komore sajmu MCE 2018 - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT (''Sajam KGH'') koji se održava u razdoblju od 13. do 16. ožujka 2018. godine u Milanu.


ODRŽANA 38. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak, 23. studenog 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 14 točaka.

Usvojeno je izvješće predsjednika Povjerenstva za financije dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj. o izvršenju Plana prihoda i rashoda za prvih devet mjeseci 2017. godine.

Pristigli Planovi rada tijela komore za 2018. godinu, kao i Plan rada HKIS za 2018. godinu, usvojeni su od strane Upravnog odbora. Navedene planove Upravni odbor predlaže Skupštini na usvajanje.

Predsjednik Povjerenstva za financije dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj. i predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. prezentirali su financijski model smanjenja visine članarine. Usvojena je odluka o smanjenju i predlaže se Skupštini na usvajanje.

Upravni odbor je nakon pristiglih ponuda za tisak Glasila HKIS koje je prikupio urednik Glasila g. Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj. izabrao ponudu firme Grafocentar, Sesvete. Glasilo će se poslati poštom na adrese članova.

Upravni odbor donio je odluku za odobrenje financijskih sredstava za kupnju normi koje nisu u vlasništvu HZN ( standardi i smjernice koji se nabavljaju od stranih izdavača ), za potrebe normoteke HKIS.

Upravni odbor je potvrdio odluku o odobrenju financijska sredstva za održavanje Zbora područnog odbora Rijeka, Zagreb, Varaždin i Split. Financijska sredstva su odobrena u skladu sa zahtjevom Vijeća i planiranim sredstvima pojedinog područnog odbora.

Član Povjerenstva za međunarodnu suradnju dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj. prezentirao je rad IIRS (Inženjerska inicijativa za regionalnu suradnju) i predložio učlanjenje Hrvatske komore inženjera strojarstva. Prijedlog je usvojen.


ODRŽANA 37. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 27. listopada 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 3 točke.

Predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. je upoznao prisutne s tijekom izbora za tijela Komore tj. provedbi kandidacijskog postupka za članove Skupštine Komore koji se održava od 20. listopada 2017.-17. listopada 2017. godine.

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju poziva od strane g. Mikšića (Tvornica turbina Karlovac - TTK) za stručnu posjetu proizvodnom pogonu TTK Karlovac i postrojenju BE-TO Glina. Zainteresirani sudionici će platiti kotizaciju, a mjesta će se popunjavati u skladu s redoslijedom prijave i uplate kotizacije.


ODRŽANA 36. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U utorak, 17. listopada 2017. godine, pisanim putem elektroničkom poštom održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 1 točku.

Upravni odbor usvojio je zaprimljenu kandidacijsku listu, prijedlog Vijeća područnog odbora Zagreb za članove Skupštine HKIS., izborna jedinica I. ( Zagreb ).


ODRŽANA 35. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak 13. listopada 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 6 točaka.

Usvojeno je Izvješće o radu Hrvatske komore inženjera strojarstva kao cjeline u mandatnom razdoblju 2013 -2017. godine.

Upravni odbor usvojio je zaprimljene kandidacijske liste, prijedloge Vijeća područnih odbora za članove Skupštine HKIS., izbornih jedinica kako slijedi: II. (Osijek), III. (Varaždin), IV. (Rijeka) i V. (Split). Za I. izbornu jedinicu Zagreb do dana održavanja ove sjednice nije zaprimljen prijedlog kandidacijske liste Vijeća PO Zagreb.

Upravni odbor donio je odluku za odobrenje financijskih sredstava za kupnju normi za potrebe normoteke HKIS.

Upravni odbor je prihvatio ponudu revizorske kuće Revidab d.o.o. za provedbu revizije financijskog poslovanja Komore za 2017. godinu


ODRŽANA 34. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U utorak 26. rujna 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 9 točaka.

Predsjednik Povjerenstva za informiranje g. Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj. u rad je pustio redizajniranu mrežnu stranicu HKIS-a.

Usvojeno je izvješće predsjednika Povjerenstva za financije dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj. o izvršenju Plana prihoda i rashoda za prvih šest mjeseci 2017. godine.

Usvojena je Odluka o osnivanju izbornih povjerenstava ( središnje izborno povjerenstvo i izborna povjerenstva izbornih jedinica ) na prijedlog predsjednika Komore mr.sc. Luke Čarapovića, dipl.ing.stroj.

Prikupljene su ponude za izradu revizorskog uvida poslovanja HKIS.

Prijedlog člana Povjerenstva za međunarodnu suradnju dr.sc. Miodraga Drakulića, dipl.ing.stroj. o pristupanju IIRS (Inženjerska inicijativa za regionalnu suradnju) nije usvojen.


ODRŽANA 33. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U utorak 27. lipnja 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 8 točaka.

Predsjednik Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Komore g. Srđan Srdelić, dipl.ing.stroj. predstavio je prijedlog godišnjeg izvješća o provedenom nadzoru nad radom članova HKIS. Prijedlog izvješća je usvojen.

Usvojena je Odluka o pokretanju stegovnog postupka protiv članova Komore zbog ne plaćanja članarine.

Predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. predložio je vrijeme i mjesto održavanja 9. sjednice Skupštine HKIS, kao i dnevni red. Usvojen je prijedlog da se 9. sjednica Skupštine održi 15. rujna 2017. godine u Osijeku.

Predsjednik Povjerenstva za informiranje g. Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj. do kraja srpnja u rad će pustiti redizajniranu mrežnu stranicu HKIS-a.


ODRŽANA 32. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak 20. travnja 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 7 točaka.

Predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. izradio je izvješće od održanom 5. međunarodnom kongresu Dani inženjera strojarstva 2017. na kojem je prisustvovalo 300 sudionika. Moderatori su predstavili Zaključke kongresa prema pojedinim tematskim područjima. Zaključci će biti objedinjeni i postavljeni na mrežnu stranicu Komore.

Usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku HKIS.

Sjednica Skupštine HKIS u 2. sazivu, na prijedlog predsjednika Komore mr.sc. Luke Čarapovića, dipl.ing.stroj. održat će se 19. svibnja 2017. godine.

Predsjednik Povjerenstva za energetsko certificiranje g. Bruno Persić, dipl.ing.stroj. dostavio je izvješće o održavanju izobrazbe i usavršavanja u organizaciji HKIS za 2016. godinu. Izobrazba za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada održana je dva puta, također dva puta održana je izobrazba za osobe koje provode energetsko certificiranje velikog poduzeća.


ODRŽANA 31. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U utorak 21. ožujka 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 3 točke.

U tijeku su završne pripreme vezane za organizaciju 5. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva 2017. Zbornik radova izašao je iz tiska, a broj prijava sudionika Kongresa je u okviru planiranog.

Predsjednik povjerenstva za financije doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj. prezentirao je izvršenje Plana prihoda i rashoda Komore za 2016. godinu.


ODRŽANA 30. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak 17. veljače 2017. godine, u Velikoj održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 5 točaka.

Pripremne aktivnosti za održavanje 5. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva 2017. u skladu su sa planom. U narednom tjednu moderatori će predložiti pozvane predavače prema prethodno definiranim tematskim područjima.

Potvrđen je dolazak na Kongres iz Ministarstva graditeljstva ministra Lovre Kušćevića, državen tajnice Katice Prpić, pomoćnika ministra Danijela Žamboki te iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike ministra Slavena Dobrovića i državnog tajnika Ante Čikotića. Na Kongresu će se u okviru case stady prezentirati Zračna luka Zagreb i Proizvodni pogoni proizvodnje pršuta i ostalih mesnih proizvoda Žito Grupe.

Definiran je krajnji rok za dostavu materijala za pripremu i tisak Zbornika do 1.3.2017. godine. Sve informacije vezane za program kongresa potrebno je dnevno ažurirati na mrežnoj stranici Komore, te će se svaki tjedan slati pozivi na Kongres putem e-maila.

Usvojena su Izvješća o radu tijela Komore, povjerenstava, Vijeća Područnih odbora i ostalih radnih tijela Komore za 2016. godinu, kao i Prijedlog Izvješća o radu HKIS za 2016. godinu kojeg je izradio predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Upravni odbor donio je odluku za odobrenje financijskih sredstava za redizajn mrežne stranice Komore u grafičkom smislu. Predsjednik Povjerenstva za informiranje g. Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj. raditi će na uređenju pojedinih pod stranica.


ODRŽANA 29. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak 26. siječnja 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 10 točaka.

Pristigli radovi za 5. međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva 2017. podjeljeni su u dva tematska područja, „Energetska učinkovitost“ i „Energetika“. Imenovani su moderatori koji će izraditi raspored predavanja i voditi program kongresa.

Predsjednik Povjerenstva za energetsko certificiranje g. Bruno Persić, dipl.ing.stroj. dostavio je Plan održavanja izobrazbe i redovitog godišnjeg usavršavanja osoba koje provode energetske preglede energetsko certificiranje zgrada za 2017. godinu i Plan održavanja izobrazbe osoba koje provode energetski pregled za velika poduzeća za 2017. godinu. Planovi su usvojeni i biti će objavljeni na mrežnoj stranici Komore.

Usvojen je Program Stručnog usavršavanja HKIS za 2017. godinu kojeg je izradio Predsjednik Povjerenstva za stručno usavršavanje dr.sc. Marko Katinić, dipl.ing.stroj.


ODRŽANA 28. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U utorak 27. prosinca 2016. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 6 točaka.

Pristigli radovi za 5. međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva 2017. su pregledani i autorima su poslane obavijesti o prihvaćanju odnosno ne prihvaćanju. U narednih tjedan dana svim potencijalnim sudionicima poslat će se II poziv na kongres.

Predsjednik Povjerenstva za stručno usavršavanje dr.sc. Marko Katinić dipl.ing.stroj. će nakon pristiglih prijedloga za održavanje stručnih predavanja od strane Vijeća područnih odbora i pristiglih prijava od strane drugih organizatora izraditi detaljan Program Stručnog usavršavanja HKIS za 2017. godinu.

Upravni odbor je potvrdio odluku o odobrenju financijskih sredstava koja su u skladu sa planiranim sredstvima za stručno putovanje područnog odbora Osijek u 2017. godini.

Predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo g. Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj. izradio je očitovanje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i prezentirao ga članovima Upravnog odbora. Isti je dopunjen prijedlozima članova Upravnog odbora. Očitovanje i pristigli prijedlozi članova Komore na navedeni prijedlog Zakona poslat će se u Ministarstvo.


ODRŽANA 27. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak 17. studenog 2016. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 16 točaka.

Predsjednik povjerenstva za informiranje g. Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj. na mrežnoj stranici Komore postavio je link za on-line prijavu na 5. međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva 2017.

Upravni odbor je nakon pristiglih ponuda za tisak Glasila HKIS koje je prikupio urednik Glasila g. Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj. izabrao ponudu firme Grafocentar, Sesvete. Glasilo će se poslati poštom na adrese članova.

Predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. predložio je vrijeme i mjesto održavanja 7. sjednice Skupštine HKIS, kao i dnevni red. Usvojen je prijedlog da se 7. sjednica Skupštine održi 16. prosinca 2016. godine u Splitu.

Pristigli Planovi rada tijela komore za 2017. godinu, kao i Plan rada HKIS za 2017. godinu, usvojeni su od strane Upravnog odbora. Navedene planove Upravni odbor predlaže Skupštini na usvajanje.

Zajednička načela edukacije inženjera, tj. Izvješće izrađeno od strane ECEC ( European Council of Engineers Chambers ) prezentirao je dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj. Projektom se žele utvrditi i izjednačiti uvjeti upisa u strukovne Komore u graditeljstvu na nivou Europske unije, što u neposrednoj budućnosti to vodi ka bitno olakšanom, odnosno automatskom priznavanju reguliranih inženjerskih profesija unutar Europskog gospodarskog prostora (EEA) + Švicarska.

Predsjednica povjerenstva za normoteku , knjižnicu i prevod REHVA rječnika g. Mirjana Reljić, dipl.ing.stroj. dostavila je popis predloženih normi za nabavu. Usvojen je prijedlog za nabavu 46 normi.

Upravni odbor je potvrdio odluku o odobrenju financijska sredstva za održavanje Zbora područnog odbora Rijeka i Zagreb, te zborova u Varaždinu i Splitu kao i za stručno putovanje područnog odbora Zagreb za 2017. godinu. Financijska sredstva su odobrena u skladu sa planiranim sredstvima pojedinog područnog odbora.


ODRŽANA 26. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak 20. listopada 2016. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 8 točaka.

Upravni odbor definirao je određene aktivnosti vezane za organizaciju 5. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva 2017. koji će se održati od 29.-31.3.2017. godine u Vodicama. Do sada su definirane teme kongresa, poslan je poziv za prijavu radova članovima HKIS, te poziv partnerima - sponzorima kongresa. Početkom studenog poslati će se I poziv za prijavu sudionika na kongres.

Nakon održanog sastanka s vodstvom Hrvatske akademije tehničkih znanosti usvojen je prijedlog da Komora postane podupirući član Akademije. Drugi oblici suradnje će se dogovarati naknadno.

Na zahtjev Europske komisije, European Council of Engineers Chambers (ECEC) je pokrenula inicijativu - projekt ''Common Training Principles for Engineers’’. Projektom se žele utvrditi i izjednačiti uvjeti upisa u strukovne Komore u graditeljstvu na nivou Europske unije. Upravni odbor je podržao inicijaticu te nakon rasprave o dostavljenim materijalima dao određene primjedbe na dostavljeni materijal od strane ECEC.

Predsjednik Povjerenstva za stručno usavršavanje dr.sc. Marko Katinić, dipl.ing.stroj. predložio je Program stručnog usavršavanja HKIS-a za 2017. godinu.

Usvojen je zaključak da do sljedeće sjednice Upravnog odbora u studenom 2017. godine sva tijela Komore prirede Plan rada za 2017. godinu za usvajanje od strane Upravnog odbora i Skupštine koja je planirana za prosinac 2016. godine.
ODRŽANA 4. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 14. rujna 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u novoizabranom 3. sazivu.

Članovi Upravnog odbora su iznijeli prijedloge za imenovanje članova Stegovnih tijela i Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o raspisivanju izbora te Obvezatne upute za provedbu izbora za članove vijeća područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Jednoglasno je usvojena Odluka o osnivanju i imenovanju su članovi Izbornih povjerenstava izbornih jedinica I - V za provedbu izbora za članove vijeća područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Jednoglasno je usvojena Odluka o održavanju 1. sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu pisanim putem, elektroničkim poštom te Poziv i Dnevni red sjednice koja će se održati od 21.9. do 27.9.2018.

Imenovan je član Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Hrvatske komore inženjera strojarstva, Ivan Tomac, mag.ing.mech. (PO Zagreb)

Odlučeno je da će se uputiti otvoreni poziv članovima Komore na predlaganje osoba kandidata za dodjelu statusa počasnog člana Komore te za dodjelu priznanja Hrvatske komore inženjera strojarstva

Jednoglasno je donesena odluka da članstvo Hrvatske komore inženjera strojarstva u REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) prestaje s istekom 2018. godine

ODRŽANA 3. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 20. srpnja 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u novoizabranom 3. sazivu.

Članovi su informirani o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje koji je prošao prvo čitanje te s tim u vezi i obvezi usklađenja Statuta i drugih općih akta Komore s odredbama ovoga zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu. U skladu s čl. 12. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Skupština HKIS između ostalog donosi: Statut Komore i druge opće akte određene ovim zakonom i Statutom. Po stupanju na snagu navedenog zakona HKIS će pristupiti izmjeni akata.

Prihvaćen je ugovor o pružanju pravnih usluga.

Usvojen je prijedlog Pravilnika HKIS o zaštiti osobnih podataka. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju proračuna prihoda i rashoda HKIS za 1. - 6. mjesec 2018.

Dopredsjednik Komore upoznao je prisutne o održanom sastanku s ravnateljem HZN-e te postignutom dogovoru vezano za suradnju između HZN i HKIS u svrhu dostupnosti hrvatskih normativnih dokumenata putem Repozitorija hrvatskih normi.

Područnom odboru Osijek odobrena su sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna za potrebe stručnog putovanja.

Dopredsjednik Komore upoznao je prisutne kako je radi isteka mandata sadašnjim članovima stegovnih tijela i Centra za mirenje HKIS, potrebno predložiti nove članove tih tijela, a koje će imenovati Skupština.

ODRŽANA 2. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA U 3. SAZIVU

U petak, 8. lipnja 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u novoizabranom 3. sazivu.

Jednoglasnom donesenom Odlukom Upravnog odbora je imenovan član međukomorskog Povjerenstva za obilježavanje 20 godina od osnutka HKAIG, predsjednik Komore, g. Željko Dorić, dipl.ing.stroj.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora odabrana je ponuda za održavanje 6. kongresa Dani inženjera strojarstva koji će se održati od 20.3. do 23.3.2019. godine u hotelu Olympia u Vodicama.

Jednoglasnom donesenom Odlukom Upravnog odbora imenovani su članovi Programskog odbora 6. kongresa Dani inženjera strojarstva.

Jednoglasno je izabrano Povjerenstvo za izbor počasnih članova i dodjelu priznanja HKIS i aktivnosti za izbor počasnih članova HKIS i priznanja HKIS

Većinski donesenom Odlukom Upravnog odbora stavlja se van snage Odluka o cijenama kotizacije i visini naknada za poslove pri provedbi izobrazbi, usavršavanja i seminara u organizaciji HKIS

Većinski je donesena nova Odluka o visini kotizacije i visini naknada za rad na provedbi izobrazbi, stručnog usavršavanja i seminara u organizaciji HKIS Odluka o visini kotizacije i visini naknada za rad na provedbi izobrazbi, stručnog usavršavanja i seminara u organizaciji HKIS

Jednoglasno je donesena Odluka Upravnog odbora o Imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za nadzor nad radom članova.

Jednoglasno je donesena Odluka Upravnog odbora o naknadama za izvršen nadzor nad radom članova Komore.

Jednoglasnom donesenom Odlukom Upravnog odbora za urednika mrežne stranice HKIS imenovan je Tihomir Rengel, dipl.ing.stroj.

Jednoglasno je donesena odluka o suradnji s Hrvatskim zavodom za norme (HZN) u svrhu dostupnosti hrvatskih normativnih dokumenata putem Repozitorija hrvatskih normi.

Jednoglasno je donesena odluka o nabavi uređaja za pohranu podataka u informatičkom sustavu Komore.

ODRŽANA 1. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA U 3. SAZIVU

U srijedu, 9. svibnja 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u novoizabranom 3. sazivu.

Jednoglasnom donesenom Odlukom Upravnog odbora je imenovan je dopredsjednik Komore, Tihomir Rengel, dipl.ing.stroj.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora imenovane su Osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima Komore po svim računima Komore: Željko Dorić, dipl.ing.stroj. i Tihomir Rengel, dipl.ing.stroj.

Jednoglasnom donesenom Odlukom Upravnog odbora razrješuju se dužnosti dosadašnji predsjednici i članovi povjerenstava Hrvatske komore inženjera strojarstva imenovani u 2. sazivu Upravnog odbora te ista prestaju s radom.

Većinski donesenom Odlukom Upravnog odbora stavljanju se van snage Odluke o naknadama za rad u tijelima komore. Naknade za izvršene poslove za potrebe Komore isplaćivat će se temeljem odluke predsjednika i/ili Upravnog odbora za određeni posao.

Pokrenute su aktivnosti za donošenje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća područnih odbora.

Jednoglasno je donesena Odluka Upravnog odbora o održavanju 6. međunarodnog kongresa – Dani inženjera strojarstva u razdoblju 28.3. - 30.3.2019. godine te da će se zatražiti ponude za donošenje odluke o izboru mjesta održavanja i hotela.

Jednoglasnom donesenom Odlukom Upravnog odbora razrješuju se dužnosti dosadašnji predstavnici Komore u povjerenstvima i radnim skupinama Ministarstva graditeljstva i imenovani su novi predstavnici.

Jednoglasnom donesenom Odlukom Upravnog odbora donesen je Plan održavanja redovnih sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva za razdoblje lipanj - prosinac 2018.
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.