ODRŽANA 14. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 13. rujna 2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Predsjednik Komore je upoznao Upravni odbor o najnovijim informacijama o donošenju izmjena i dopuna Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Predsjednik Komore je prezentirao Izvještaj prihoda i rashoda Komore za razdoblje od siječnja do lipnja 2019.

Razmatrani su prijedlozi članova UO za izgled i sadržaj obrasca u svrhu izrade podloga/uputa za projektante. Dogovoreno da će se upute objaviti na internetskoj stranici Komore.

Glavnog i odgovornog urednika mrežne stranice će Ivan Bošnjak će se razraditi izgled nove mrežne stranice.

Dogovoreno je da će članovi Upravnog odbora izraditi smjernice - podloge za izradu projekata iz strojarske djelatnosti.

Dogovoreno je da će se izraditi dvogodišnjeg programa stručnog usavršavanja HKIS te će se objaviti na Savjetovanju s javnošću na internetskoj stranici Komore.

Usvojena je Odluka o načinu neposrednog uvida u rad sjednica tijela Komore, te će se objaviti na internetskoj stranici Komore.

Usvojen je Plan normativnih aktivnosti HKIS do kraja 2019.

Dogovreno je da će se prikupiti ponude te provesti digitalizacija i arhiviranje javnih knjiga Komore.

Odobrena je zamolba PO Varaždin za odobrenje sredstava za stručno putovanje u Beograd.


ODRŽANA 13. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 5. srpnja 2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Za glavnog i odgovornog urednika mrežne stranice imenovan je Ivan Bošnjak. Raspravljalo se o prijedlozima članova Upravnog odbora za izradu nove mrežne stranice koje će objediniti glavni urednik.

Donesena je odluka da će se Pismo namjere za donošenje Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima i naftovodima i plinovodima za međunarodni transport uputiti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Dogovoreno je da će članovi Upravnog odbora izraditi smjernice - podloge za izradu projekata iz strojarske djelatnosti.

Usvojena je Izmjena i dopuna Godišnjeg plana stručnog nadzora za 2019..

Najkasnije za dva tjedna će biti potpisan ugovor za izradu e-iskaznica ovlaštenim inženjerima strojarstva s agencijom AKD. Članovi će osobno popunnjavati Zahtjev za izdavanje e-iskaznice u prostorijama Komore i na Zborovima područnih odbora.

Dogovoreno je da će se dana 16.7.2019. održati sjednica Vijeća područnog odbora Zagreb.

ODRŽANA 12. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 7. lipnja 2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Donesena je Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Donesena je Odluka o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva.

Dogovoren je Plan aktivnosti Upravnog odbora HKIS za 2. polugodište 2019. godine.

Donesena je Odluka o osnivanju povjerenstva/radne skupine za pripremu prijedloga novog Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima i naftovodima i plinovodima za međunarodni transport.

Raspravljalo se o aktivnostima HKIS po pitanju struke.

Donesen je Plan izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, usavršavanja ovlaštenih osoba te izobrazbe osoba koje provode energetske preglede za velika poduzeća za 2019. godinu.

ODRŽANA 11. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak, 16. svibnja 2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Donesena je Odluka o prihvaćanju prijedloga Odluke o obvezama Hrvatske komore inženjera strojarstva i obvezama vanjskih organizatora skupova u provedbi stručnog usavršavanja i visini administrativne naknade za uvrštenje skupova vanjskih organizatora u Program stručnog usavršavanja Komore te ista stupa na snagu danom donošenja.

Donesena je Odluka o odabiru ponude Hrvatske osiguravajuće kuće (HOK-a) za osiguranje članova Komore od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji kao najpovoljnije te će se s istom kućom predsjednik Komore potpisati trogodišnji ugovor.

ODRŽANA 10. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 26. travnja 2019. godine, elektroničkim putem održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Donesena je Odluka kojom se usvaja prijedlog Izvješća o radu Komore u razdoblju od 19.4.2018. do 31.12.2018.

Donesena je Odluka kojom se usvaja prijedlog Izvješća o izvršenju godišnjeg proračuna prihoda i rashoda Komore za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Donesena je Odluka kojom je usvojen prijedlog Odluke o visini upisnine i članarine.

Ddonesena je Odluka kojom se usvaja prijedlog o stavljanju van snage Pravilnika o radu od 18. 9.2009.

Donesena je Odluka kojom je usvojen prijedlog Odluke o mjestu i datumu održavanja 3. sjednice Skupštine te Dnevnom redu sjednice.

Donesena je Odluka kojom je usvojen prijedlog Izvješća o održanom 6. kongresu Dani inženjera strojarstva.

ODRŽANA 9. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak, 14. ožujka 2019. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog Statuta HKIS.

Jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog Pravilnika o radu Područnih odbora HKIS.

Jednoglasno je donesena odluka da će se 3. sjednica Skupštine HKIS održati 17.4.2019. godine.

Podneseno je Izvješće o aktivnostima vezano za donošenje Izmjena i dopuna Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o komorama. Komentari HKIS će biti dostavljeni u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i objavljeni na portalu eSavjetovanja.

Jednoglasnom odlukom su usvojeni Programi rada područnih odbora HKIS

Podneseno je izvješće o provedenim pripremnim aktivnostima na organizaciji 6. kongresa Dani inženjera strojarstva.

ODRŽANA 8. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 22. veljače 2019. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Predsjednik Programskog odbora 6. Kongresa je izvijestio Upravni odbor o provedenim pripremnim aktivnostima na organizaciji 6. kongresa Dani inženjera strojarstva.

Jednoglasnom odlukom je prihvaćen prijedlog Programa 6. Kongresa.

Predsjednik Komore je izvjestio Upravni odbor o stanju sponzorstava, izlagača i prezentacija 6. Kongresa.

Jednoglasno je usvojen Program stručnog usavršavanja HKIS za 2019. godinu.

Dogovoreno je da će se od predsjednika Vijeća Područnih odbora HKIS prikupiti Programi rada Područnih odbora za 2019. godinu.

S obzirom na to da su otvorena su javna savjetovanja za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, Izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, dogovoreno je da će HKIS dostaviti primjedbe na navedene propise.

ODRŽANA 7. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U srijedu, 30. siječnja 2019. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Jednoglasnom odlukom je prihvaćen prijedlog Plana održavanja sjednica Upravnog odbora u 2019. godini.

Jednoglasno je usvojena odluka o usklađivanju akata Komore sa izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju koji su stupili na snagu 1.1.2019.

Predsjednik Programskog odbora 6. Kongresa je izvijestio Upravni odbor o provedenim pripremnim aktivnostima na organizaciji 6. kongresa Dani inženjera strojarstva. Utvrđen je preliminarni program Kongresa, obveze članova Programskog odbora te imenovanje moderatora po tematskim cjelinama

Dogovoreno je da će se izraditi Program trajnog stručnog usavršavanja za 2019. temeljem prijedloga Područnih odbora Komore.

Jednoglasno je usvojeno izvješće Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova HKIS za 2018. godinu.

Jednoglasno je usvojen plan za stručni nadzor nad radom članova HKIS za 2019. godinu.

Jednoglasnom odlukom su odobrena sredtsva za rad Područnih odbora HKIS za 2019. godinu.

Predsjednik Komore je izvjestio o rezultatima provedene ankete voditelja građenja i voditelja radova, te da će zajednička proslava dvadeste godišnjice komora u graditeljstvu biti u travnju 2019.

Jednoglasnom odlukom su prihvaćena idejna rješenja priznanja Komore koja će se dodjeljivati na 6. Kongresu zaslužnim članovima Komore.

ODRŽANA 6. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Od srijede, 21. studenoga do petka, 23. studenoga 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu, pisanim putem, elektroničkom poštom.

Jednoglasnom odlukom je prihvaćen prijedlog Dnevnog reda 2. sjednice Skupštine HKIS koja će se održati 7.12.2018.

Jednoglasno donesenom odlukom usvojen je prijedlog teksta Obrazloženja Rebalansa proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. godinu te se upućuje Skupštini kao prilog točki 2. Dnevnog reda Skupštine.

Jednoglasno donesenom odlukom usvojen je prijedlog Rebalansa proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. godinu u predloženom tekstu te se upućuje Skupštini na usvajanje.

Jednoglasno donesenom odlukom usvojen je prijedlog Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu u predloženom tekstu te se upućuje Skupstini na usvajanje .

Jednoglasno donesenom odlukom usvojen je prijedlog Programa rada HKIS za 2019. godinu u predloženom tekstu te se se upućuje Skupštini na usvajanje.

ODRŽANA 5. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 9. studenoga 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Predsjednik Komore je izvijestio Upravni odbor o događanjima vezano za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Predsjednik Komore je izvijestio Upravni odbor o rezultatima provedenih Izbora za Vijeća Područnih odbora Komore

Dopredsjednik Komore je izvijestio Upravni odbor o provedenim Aktivnostima na organizaciji 6. kongresa Dani inženjera strojarstva. Jednoglasnom odlukom je imenovana Marija Šiško Kuliš za člana Programskog odbora 6. Kongresa.

Dopredsjednik Komore je izvijestio Upravni odbor o planovima za organizaciju seminara na temu primjena BIM-a u projektiranju te sa provedenom anketom među članovima Komore koja je pokazala da postoji veliki interes za organizaciju seminara .

Jednoglasnom odlukom je prihvaćen prijedlog Povjerenstva za priznanja za dodjelu povelje i diploma Hrvatske komore inženjera strojarstva. Povelja će se dodijeliti Nikoli Vulasu, a diploma Žarku Despotu i Nikoli Šolmanu.

Upravni odbor je informiran o izvršenju Plana prihoda i rashoda Komore za razdoblje 1. - 9. mjesec 2018. godine.

Jednoglasno je donesena odluka o preraspodjeli prihoda i rashoda predviđenih Planom HKIS za 2018.

Jednoglasno prihvaćenom odlukom je imenovan predsjednik Centra za mirenje, Damir Kopjar.

Jednoglasno je prihvaćena odluka da će se izdati Glasilo Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2018. godinu.

ODRŽANA 4. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 14. rujna 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u novoizabranom 3. sazivu.

Članovi Upravnog odbora su iznijeli prijedloge za imenovanje članova Stegovnih tijela i Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o raspisivanju izbora te Obvezatne upute za provedbu izbora za članove vijeća područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Jednoglasno je usvojena Odluka o osnivanju i imenovanju su članovi Izbornih povjerenstava izbornih jedinica I - V za provedbu izbora za članove vijeća područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Jednoglasno je usvojena Odluka o održavanju 1. sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu pisanim putem, elektroničkim poštom te Poziv i Dnevni red sjednice koja će se održati od 21.9. do 27.9.2018.

Imenovan je član Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Hrvatske komore inženjera strojarstva, Ivan Tomac, mag.ing.mech. (PO Zagreb)

Odlučeno je da će se uputiti otvoreni poziv članovima Komore na predlaganje osoba kandidata za dodjelu statusa počasnog člana Komore te za dodjelu priznanja Hrvatske komore inženjera strojarstva

Jednoglasno je donesena odluka da članstvo Hrvatske komore inženjera strojarstva u REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) prestaje s istekom 2018. godine

ODRŽANA 3. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 20. srpnja 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u novoizabranom 3. sazivu.

Članovi su informirani o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje koji je prošao prvo čitanje te s tim u vezi i obvezi usklađenja Statuta i drugih općih akta Komore s odredbama ovoga zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu. U skladu s čl. 12. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Skupština HKIS između ostalog donosi: Statut Komore i druge opće akte određene ovim zakonom i Statutom. Po stupanju na snagu navedenog zakona HKIS će pristupiti izmjeni akata.

Prihvaćen je ugovor o pružanju pravnih usluga.

Usvojen je prijedlog Pravilnika HKIS o zaštiti osobnih podataka. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju proračuna prihoda i rashoda HKIS za 1. - 6. mjesec 2018.

Dopredsjednik Komore upoznao je prisutne o održanom sastanku s ravnateljem HZN-e te postignutom dogovoru vezano za suradnju između HZN i HKIS u svrhu dostupnosti hrvatskih normativnih dokumenata putem Repozitorija hrvatskih normi.

Područnom odboru Osijek odobrena su sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna za potrebe stručnog putovanja.

Dopredsjednik Komore upoznao je prisutne kako je radi isteka mandata sadašnjim članovima stegovnih tijela i Centra za mirenje HKIS, potrebno predložiti nove članove tih tijela, a koje će imenovati Skupština.

ODRŽANA 2. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA U 3. SAZIVU

U petak, 8. lipnja 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u novoizabranom 3. sazivu.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora je imenovan član međukomorskog Povjerenstva za obilježavanje 20 godina od osnutka HKAIG, predsjednik Komore, g. Željko Dorić, dipl.ing.stroj.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora odabrana je ponuda za održavanje 6. kongresa Dani inženjera strojarstva koji će se održati od 20.3. do 23.3.2019. godine u hotelu Olympia u Vodicama.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora imenovani su članovi Programskog odbora 6. kongresa Dani inženjera strojarstva.

Jednoglasno je izabrano Povjerenstvo za izbor počasnih članova i dodjelu priznanja HKIS i aktivnosti za izbor počasnih članova HKIS i priznanja HKIS

Većinski donesenom Odlukom Upravnog odbora stavlja se van snage Odluka o cijenama kotizacije i visini naknada za poslove pri provedbi izobrazbi, usavršavanja i seminara u organizaciji HKIS

Većinski je donesena nova Odluka o visini kotizacije i visini naknada za rad na provedbi izobrazbi, stručnog usavršavanja i seminara u organizaciji HKIS Odluka o visini kotizacije i visini naknada za rad na provedbi izobrazbi, stručnog usavršavanja i seminara u organizaciji HKIS

Jednoglasno je donesena Odluka Upravnog odbora o Imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za nadzor nad radom članova.

Jednoglasno je donesena Odluka Upravnog odbora o naknadama za izvršen nadzor nad radom članova Komore.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora za urednika mrežne stranice HKIS imenovan je Tihomir Rengel, dipl.ing.stroj.

Jednoglasno je donesena odluka o suradnji s Hrvatskim zavodom za norme (HZN) u svrhu dostupnosti hrvatskih normativnih dokumenata putem Repozitorija hrvatskih normi.

Jednoglasno je donesena odluka o nabavi uređaja za pohranu podataka u informatičkom sustavu Komore.

ODRŽANA 1. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA U 3. SAZIVU

U srijedu, 9. svibnja 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u novoizabranom 3. sazivu.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora je imenovan je dopredsjednik Komore, Tihomir Rengel, dipl.ing.stroj.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora razrješuju se dužnosti dosadašnji predsjednici i članovi povjerenstava Hrvatske komore inženjera strojarstva imenovani u 2. sazivu Upravnog odbora te ista prestaju s radom.

Većinski donesenom Odlukom Upravnog odbora stavljanju se van snage Odluke o naknadama za rad u tijelima komore. Naknade za izvršene poslove za potrebe Komore isplaćivat će se temeljem odluke predsjednika i/ili Upravnog odbora za određeni posao.

Pokrenute su aktivnosti za donošenje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća područnih odbora.

Jednoglasno je donesena Odluka Upravnog odbora o održavanju 6. međunarodnog kongresa – Dani inženjera strojarstva u razdoblju 28.3. - 30.3.2019. godine te da će se zatražiti ponude za donošenje odluke o izboru mjesta održavanja i hotela.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora razrješuju se dužnosti dosadašnji predstavnici Komore u povjerenstvima i radnim skupinama Ministarstva graditeljstva i imenovani su novi predstavnici.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora donesen je Plan održavanja redovnih sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva za razdoblje lipanj - prosinac 2018.