ODRŽANA 30. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U srijedu, 14. travnja 2021. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Donesene su odluke o održavanju 7. kongresa Dani inženjera strojarstva:

imenovan je predsjednik Programskog odbora, Darko Slivar,  donesena je odluka o visini kotizacije, imenovana je urednica urednik Zbornika, Marija Šiško Kuliš, doneseni su prijedlozi za članove Počasnog odbora kao i prijedlozi pokrovitelja Kongresa

Donesena je odluka o pozivu za prijedloge za dodjelu statusa počasnog člana Komore i dodjelu priznanja Komore 

ODRŽANA 28. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U srijedu, 24. veljače 2021. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Usvojen je Plan održavanja sjednica Upravnog odbora u 2021.

Usvojen je Plan stručnog usavršavanja HKIS za 2021.

Potvrđena je odluka o isplati i visini donacija članovima Komore sa područja pogođenim potresom.

Usvojen je Plan aktivnosti/zadataka pri organizaciji 7. kongresa DIS.

Razmotrena su osnovna načela novog Pravilnika o izborima HKIS.  

Usvojen je ažurirani popis stručnih poslova po skupinama strojarskih projekta.

ODRŽANA 27. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak, 28. siječnja 2021. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.
Započete su aktivnosti za donošenje Plana stručnog usavršavanja za 2021. i Plana stručnog nadzora nad radom članova za 2021.

Usvojeno je Izvješće o provedenim stručnim nadzorima nad radom članova Komore za 2020. godinu.

Donesena je odluka o donacijama članovima Komore  s područja pogođenim potresom. 

Gosp. Slivar izvijestio je o sastanku Radne grupe za izradu e Građevinskog dnevnika i izmjenu Pravilnika o načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera i daljnjim aktivnostima. 

Donesena je Odluka o članovima Komore za izradu stručnih mišljenja po zaprimljenim upitima trećih osoba.

Razmotren je prijedlog koncepta nove mrežne stranice Komore čija je izrada u tijeku. 

Donesen je Plan normativnih aktivnosti za 2021.  

ODRŽANA 26. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak, 10. prosinca 2020. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

U stručnu radnu skupinu  MUP-a za izradu prijedloga Pravilnika o plinskim instalacijama u građevinama imenovan je Marko Jakobović.

U radnu skupine Komore za izradu prijedloga Pravilnika o plinskim instalacijama u građevinama imenovani su:

Goran Herceg
Marko Jakobović
Saša Jančiković
Antun Oklopčić
Spomenka Selec 
Darko Slivar

Donesena je Odluka o održavanju 8. sjednice Skupštine Komore  dana 22. prosinca o.g. putem video veze.

Donesen je  prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva od 6. veljače 2020. te se dostavlja Skupštini na usvajanje.
 
Donesen je prijedlog Plana prihoda i rashoda Komore za 2021. godinu te se dostavlja Skupštini na usvajanje.

Donesen je prijedlog Programa rada Komore za 2021. godinu te se dostavlja Skupštini na usvajanje.

ODRŽANA 25. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U srijedu, 28. listopada 2020. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Usvojeno je izvješće o izvršenja Plana prihoda i rashoda HKIS za razdoblje 1. – 9. 2020.

Razmotrena je mogućnost održavanja 7. kongresa DIS, predviđenog u ožujku 2021.te je donesena odluka o odgodi termina do daljnjega  

Donesena je odluka o održavanju 8. sjednice Skupštine Komore on-line

Vezano za prijedlog V. Mustapića o uputama za projektiranje termotehničkih instalacija, donesene su preporuke za daljnje postupanje 

Donesena je odluka o prijedlogu Vijeća PO Osijek


ODRŽANA 24. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U srijedu, 15. srpnja 2020. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Usvojeno je izvješće o izvršenja Plana prihoda i rashoda HKIS za razdoblje 1. - 6.2020.

Razmotrena je Inicijativa za uspostavom stalne stručne intervencijske inženjerske službe za brze reakcije kod nastanka prirodnih nepogoda i katastrofa u Republici Hrvatskoj

Radi nastale situacije s Covidom 19 održavanje Zborova Područnih odbora odgađa se do daljnjega

Dogovorene su pripremne aktivnosti za održavanje 7. kongresa DIS, 24.-27.03.2021.


ODRŽANA 23. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U srijedu, 27. svibnja 2020. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Usvojen je prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora HKIS koji će se predložiti Skupštini HKIS na usvajanje.

Usvojen je prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora HKIS koji će se predložiti Skupštini HKIS na usvajanje.

Usvojen je prijedlog Poslovnika o radu Skupštine HKIS koji će se predložiti Skupštini HKIS na usvajanje.

Usvojen je prijedlog Izmjena Pravilnika o znaku HKIS.

Usvojen je prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku HKIS koji će se predložiti Skupštini HKIS na usvajanje.

Usvojen je prijedlog Pravilnika o priznanjima HKIS.

Usvojen je prijedlog Pravilnika o počasnim članovima HKIS.

Usvojen je prijedlog Kodeksa strukovne etike članova HKIS koji će se predložiti Skupštini HKIS na usvajanje.

Dopredsjednik HKIS Darko Slivar je upoznao članove UO o aktivnostima pri donošenju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Usvojen je prijedlog Dopune Plana normativnih aktivnosti HKIS.

Provedena je rasprava o provedba stručnog usavršavanja u odnosu na Pravilnik o stručnom savršavanju (MGIPU), NN 55/20. Napravit će se izmjene Plana stručnog usavršavanja sukladno novom Pravilniku.

Usvojena je odluka o održavanju 7. sjednice Skupštine HKIS elektroničkim putem.


ODRŽANA 22. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U razdoblju od 1. travnja 2020. do 6. travnja 2020. godine održana je elektroničkom poštom sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Usvojen je prijedlog Dnevnog reda 6. sjednice Skupštine HKIS pisanim putem, elektroničkom poštom.

Usvojen je prijedlog Izvješća o izvršenju godišnjeg Plana prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu.

Usvojen je prijedlog Izvješća o izvršenju Programa rada HKIS za 2019. godinu.


ODRŽANA 21. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U srijedu, 4. ožujka 2020. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Usvojen je prijedlog Plana održavanja sjednica Upravnog odbora u 2020. godini.

Usvojen je prijedlog Plana stručnog usavršavanja HKIS za 2020. godini.

Usvojen je prijedlog Godišnjeg izviješća Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova HKIS za 2019. godinu.

Usvojen je prijedlog Godišnjeg plana stručnog nadzora nad radom članova HKIS za 2020. godinu.

Usvojen je prijedlog Pravilnika o javnim registrima Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Usvojen je prijedlog Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera strojarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim pločama.

Usvojen je prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke.

Usvojen je prijedlog Izmjena Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova te se isti u predloženom tekstu dostavlja skupštini HKIS na usvajanje.

Počinju pripreme za 7. kongres Dani inženjera strojarstva.

Donesena je Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera strojarstva.

Donesena je Odluka o odobrenja sredstava za rad područnih odbora HKIS za 2020. godinu.


ODRŽANA 20. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U razdoblju od 11. do 13. veljače. 2020. godine održana je elektroničkom poštom sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Usvojen je prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova HKIS.

Usvojen je prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke


ODRŽANA 19. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U razdoblju od 29. siječnja do 3. veljače. 2020. godine održana je elektroničkom poštom sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Usvojen je prijedlog Izmjene i dopuna Statuta HKIS te se dostavlja Skupštini na donošenje.

Usvojen je prijedlog Odluke o visini upisnine i članarine HKIS te se dostavlja Skupštini na donošenje.

Usvojen je prijedlog Dnevnog reda 5. sjednice Skupštine HKIS pisanim putem, elektroničkom poštom.

Usvojen je prijedlog Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera strojarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim pločama.


ODRŽANA 18. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U utorak, 17. prosinca 2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna Statuta HKIS (NN 56/19) te se isti u predloženom tekstu dostavlja resornom ministarstvu na prethodnu suglasnost.

Donesen je Plan normativnih aktivnosti HKIS za 2020.

Započele su aktivnosti za pripremu Plana stručnog nadzora nad radom članova za 2020. godinu.


ODRŽANA 17. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U ponedjeljak, 18. studenoga 2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu telefonskim putem.

Upravni odbor, uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, donio je Pravilnik o stručnom usavršavanju Hrvatske komore inženjera strojarstva.


ODRŽANA 16. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U srijedu, 13. studenoga 2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Predsjednik Komore je upoznao Upravni odbor o najnovijim informacijama o donošenju izmjena i dopuna Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Razriješen je dužnosti Dopredsjednik Komore, Tihomir Rengel koji je podnio ostavku na tu dužnost, te je za Dopredsjednika Komore imenovan Darko Slivar.

Upravni odbor primio je na znanje prijedlog predsjednika Komore o imenovanju odnosno razrješenju članova Upravnog odbora koji se upućuje Skupštini na odlučivanje.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Rebalansa proračuna prihoda i rashoda Komore za 2019. godinu.

Predsjednik Komore je predstavio novi način odobravanja sredstava za rad Područnih odbora Komore što je jednoglasno usvojeno.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Plan prihoda i rashoda Komore za 2020. godinu.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Program rada Komore za 2020. godinu.

Dogovoreno je da će se 4. sjednica Skupštine Komore u 3. sazivu biti održana 5. prosinca 2019. u Zagrebu i jednoglasno je usvojen Dnevni red 4. sjednice Skupštine Komore.

Razriješen je dužnosti predsjednik Povjerenstva za nadzor nad radom članova, Miljenko Marinčić koji je podnio ostavku na mjesto predsjednika, ali će ostati član Povjrenstva, te je za predsjednika imenovan Ivan Tomac.

Usvojen je prijedlog Pravilnika o stručnom usavršavanju Komore i korigirani Program stručnog usavršavanja 2019. - 2021. te se dostavlja resornom ministarstvu na prethodnu suglasnost.

Darko Slivar je imenovan predstavnikom HKIS u Radnoj skupini za izradu III izdanja Smjernica za javnu nabavu inženjerskih usluga i Radnu skupinu za izradu I izdanja Smjernica za javnu nabavu radova u graditeljstvu


ODRŽANA 15. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U razdoblju od 23. do 24.rujna 2019. godine održana je elektroničkom poštom sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Predsjednik Komore sazvao je 15. sjednicu UO Hrvatske komore inženjera strojarstva koja se održala pisanim putem elektroničkom poštom, a glasovalo se o prihvaćanju Prijedloga Programa trajnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva koji je prihvaćen jednoglasno donesenom odlukom.


ODRŽANA 14. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 13. rujna 2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Predsjednik Komore je upoznao Upravni odbor o najnovijim informacijama o donošenju izmjena i dopuna Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Predsjednik Komore je prezentirao Izvještaj prihoda i rashoda Komore za razdoblje od siječnja do lipnja 2019.

Razmatrani su prijedlozi članova UO za izgled i sadržaj obrasca u svrhu izrade podloga/uputa za projektante. Dogovoreno da će se upute objaviti na internetskoj stranici Komore.

Glavnog i odgovornog urednika mrežne stranice će Ivan Bošnjak će se razraditi izgled nove mrežne stranice.

Dogovoreno je da će članovi Upravnog odbora izraditi smjernice - podloge za izradu projekata iz strojarske djelatnosti.

Dogovoreno je da će se izraditi dvogodišnjeg programa stručnog usavršavanja HKIS te će se objaviti na Savjetovanju s javnošću na internetskoj stranici Komore.

Usvojena je Odluka o načinu neposrednog uvida u rad sjednica tijela Komore, te će se objaviti na internetskoj stranici Komore.

Usvojen je Plan normativnih aktivnosti HKIS do kraja 2019.

Dogovreno je da će se prikupiti ponude te provesti digitalizacija i arhiviranje javnih knjiga Komore.

Odobrena je zamolba PO Varaždin za odobrenje sredstava za stručno putovanje u Beograd.


ODRŽANA 13. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 5. srpnja 2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Za glavnog i odgovornog urednika mrežne stranice imenovan je Ivan Bošnjak. Raspravljalo se o prijedlozima članova Upravnog odbora za izradu nove mrežne stranice koje će objediniti glavni urednik.

Donesena je odluka da će se Pismo namjere za donošenje Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima i naftovodima i plinovodima za međunarodni transport uputiti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Dogovoreno je da će članovi Upravnog odbora izraditi smjernice - podloge za izradu projekata iz strojarske djelatnosti.

Usvojena je Izmjena i dopuna Godišnjeg plana stručnog nadzora za 2019..

Najkasnije za dva tjedna će biti potpisan ugovor za izradu e-iskaznica ovlaštenim inženjerima strojarstva s agencijom AKD. Članovi će osobno popunnjavati Zahtjev za izdavanje e-iskaznice u prostorijama Komore i na Zborovima područnih odbora.

Dogovoreno je da će se dana 16.7.2019. održati sjednica Vijeća područnog odbora Zagreb.

ODRŽANA 12. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 7. lipnja 2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Donesena je Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Donesena je Odluka o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva.

Dogovoren je Plan aktivnosti Upravnog odbora HKIS za 2. polugodište 2019. godine.

Donesena je Odluka o osnivanju povjerenstva/radne skupine za pripremu prijedloga novog Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima i naftovodima i plinovodima za međunarodni transport.

Raspravljalo se o aktivnostima HKIS po pitanju struke.

Donesen je Plan izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, usavršavanja ovlaštenih osoba te izobrazbe osoba koje provode energetske preglede za velika poduzeća za 2019. godinu.

ODRŽANA 11. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak, 16. svibnja 2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Donesena je Odluka o prihvaćanju prijedloga Odluke o obvezama Hrvatske komore inženjera strojarstva i obvezama vanjskih organizatora skupova u provedbi stručnog usavršavanja i visini administrativne naknade za uvrštenje skupova vanjskih organizatora u Program stručnog usavršavanja Komore te ista stupa na snagu danom donošenja.

Donesena je Odluka o odabiru ponude Hrvatske osiguravajuće kuće (HOK-a) za osiguranje članova Komore od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji kao najpovoljnije te će se s istom kućom predsjednik Komore potpisati trogodišnji ugovor.

ODRŽANA 10. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 26. travnja 2019. godine, elektroničkim putem održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Donesena je Odluka kojom se usvaja prijedlog Izvješća o radu Komore u razdoblju od 19.4.2018. do 31.12.2018.

Donesena je Odluka kojom se usvaja prijedlog Izvješća o izvršenju godišnjeg proračuna prihoda i rashoda Komore za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Donesena je Odluka kojom je usvojen prijedlog Odluke o visini upisnine i članarine.

Ddonesena je Odluka kojom se usvaja prijedlog o stavljanju van snage Pravilnika o radu od 18. 9.2009.

Donesena je Odluka kojom je usvojen prijedlog Odluke o mjestu i datumu održavanja 3. sjednice Skupštine te Dnevnom redu sjednice.

Donesena je Odluka kojom je usvojen prijedlog Izvješća o održanom 6. kongresu Dani inženjera strojarstva.

ODRŽANA 9. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak, 14. ožujka 2019. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog Statuta HKIS.

Jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog Pravilnika o radu Područnih odbora HKIS.

Jednoglasno je donesena odluka da će se 3. sjednica Skupštine HKIS održati 17.4.2019. godine.

Podneseno je Izvješće o aktivnostima vezano za donošenje Izmjena i dopuna Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o komorama. Komentari HKIS će biti dostavljeni u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i objavljeni na portalu eSavjetovanja.

Jednoglasnom odlukom su usvojeni Programi rada područnih odbora HKIS

Podneseno je izvješće o provedenim pripremnim aktivnostima na organizaciji 6. kongresa Dani inženjera strojarstva.

ODRŽANA 8. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 22. veljače 2019. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Predsjednik Programskog odbora 6. Kongresa je izvijestio Upravni odbor o provedenim pripremnim aktivnostima na organizaciji 6. kongresa Dani inženjera strojarstva.

Jednoglasnom odlukom je prihvaćen prijedlog Programa 6. Kongresa.

Predsjednik Komore je izvjestio Upravni odbor o stanju sponzorstava, izlagača i prezentacija 6. Kongresa.

Jednoglasno je usvojen Program stručnog usavršavanja HKIS za 2019. godinu.

Dogovoreno je da će se od predsjednika Vijeća Područnih odbora HKIS prikupiti Programi rada Područnih odbora za 2019. godinu.

S obzirom na to da su otvorena su javna savjetovanja za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, Izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, dogovoreno je da će HKIS dostaviti primjedbe na navedene propise.

ODRŽANA 7. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U srijedu, 30. siječnja 2019. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Jednoglasnom odlukom je prihvaćen prijedlog Plana održavanja sjednica Upravnog odbora u 2019. godini.

Jednoglasno je usvojena odluka o usklađivanju akata Komore sa izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju koji su stupili na snagu 1.1.2019.

Predsjednik Programskog odbora 6. Kongresa je izvijestio Upravni odbor o provedenim pripremnim aktivnostima na organizaciji 6. kongresa Dani inženjera strojarstva. Utvrđen je preliminarni program Kongresa, obveze članova Programskog odbora te imenovanje moderatora po tematskim cjelinama

Dogovoreno je da će se izraditi Program trajnog stručnog usavršavanja za 2019. temeljem prijedloga Područnih odbora Komore.

Jednoglasno je usvojeno izvješće Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova HKIS za 2018. godinu.

Jednoglasno je usvojen plan za stručni nadzor nad radom članova HKIS za 2019. godinu.

Jednoglasnom odlukom su odobrena sredtsva za rad Područnih odbora HKIS za 2019. godinu.

Predsjednik Komore je izvjestio o rezultatima provedene ankete voditelja građenja i voditelja radova, te da će zajednička proslava dvadeste godišnjice komora u graditeljstvu biti u travnju 2019.

Jednoglasnom odlukom su prihvaćena idejna rješenja priznanja Komore koja će se dodjeljivati na 6. Kongresu zaslužnim članovima Komore.

ODRŽANA 6. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Od srijede, 21. studenoga do petka, 23. studenoga 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu, pisanim putem, elektroničkom poštom.

Jednoglasnom odlukom je prihvaćen prijedlog Dnevnog reda 2. sjednice Skupštine HKIS koja će se održati 7.12.2018.

Jednoglasno donesenom odlukom usvojen je prijedlog teksta Obrazloženja Rebalansa proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. godinu te se upućuje Skupštini kao prilog točki 2. Dnevnog reda Skupštine.

Jednoglasno donesenom odlukom usvojen je prijedlog Rebalansa proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. godinu u predloženom tekstu te se upućuje Skupštini na usvajanje.

Jednoglasno donesenom odlukom usvojen je prijedlog Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu u predloženom tekstu te se upućuje Skupstini na usvajanje .

Jednoglasno donesenom odlukom usvojen je prijedlog Programa rada HKIS za 2019. godinu u predloženom tekstu te se se upućuje Skupštini na usvajanje.

ODRŽANA 5. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 9. studenoga 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Predsjednik Komore je izvijestio Upravni odbor o događanjima vezano za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Predsjednik Komore je izvijestio Upravni odbor o rezultatima provedenih Izbora za Vijeća Područnih odbora Komore

Dopredsjednik Komore je izvijestio Upravni odbor o provedenim Aktivnostima na organizaciji 6. kongresa Dani inženjera strojarstva. Jednoglasnom odlukom je imenovana Marija Šiško Kuliš za člana Programskog odbora 6. Kongresa.

Dopredsjednik Komore je izvijestio Upravni odbor o planovima za organizaciju seminara na temu primjena BIM-a u projektiranju te sa provedenom anketom među članovima Komore koja je pokazala da postoji veliki interes za organizaciju seminara .

Jednoglasnom odlukom je prihvaćen prijedlog Povjerenstva za priznanja za dodjelu povelje i diploma Hrvatske komore inženjera strojarstva. Povelja će se dodijeliti Nikoli Vulasu, a diploma Žarku Despotu i Nikoli Šolmanu.

Upravni odbor je informiran o izvršenju Plana prihoda i rashoda Komore za razdoblje 1. - 9. mjesec 2018. godine.

Jednoglasno je donesena odluka o preraspodjeli prihoda i rashoda predviđenih Planom HKIS za 2018.

Jednoglasno prihvaćenom odlukom je imenovan predsjednik Centra za mirenje, Damir Kopjar.

Jednoglasno je prihvaćena odluka da će se izdati Glasilo Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2018. godinu.

ODRŽANA 4. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 14. rujna 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u novoizabranom 3. sazivu.

Članovi Upravnog odbora su iznijeli prijedloge za imenovanje članova Stegovnih tijela i Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o raspisivanju izbora te Obvezatne upute za provedbu izbora za članove vijeća područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Jednoglasno je usvojena Odluka o osnivanju i imenovanju su članovi Izbornih povjerenstava izbornih jedinica I - V za provedbu izbora za članove vijeća područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Jednoglasno je usvojena Odluka o održavanju 1. sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu pisanim putem, elektroničkim poštom te Poziv i Dnevni red sjednice koja će se održati od 21.9. do 27.9.2018.

Imenovan je član Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Hrvatske komore inženjera strojarstva, Ivan Tomac, mag.ing.mech. (PO Zagreb)

Odlučeno je da će se uputiti otvoreni poziv članovima Komore na predlaganje osoba kandidata za dodjelu statusa počasnog člana Komore te za dodjelu priznanja Hrvatske komore inženjera strojarstva

Jednoglasno je donesena odluka da članstvo Hrvatske komore inženjera strojarstva u REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) prestaje s istekom 2018. godine

ODRŽANA 3. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 20. srpnja 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u novoizabranom 3. sazivu.

Članovi su informirani o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje koji je prošao prvo čitanje te s tim u vezi i obvezi usklađenja Statuta i drugih općih akta Komore s odredbama ovoga zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu. U skladu s čl. 12. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Skupština HKIS između ostalog donosi: Statut Komore i druge opće akte određene ovim zakonom i Statutom. Po stupanju na snagu navedenog zakona HKIS će pristupiti izmjeni akata.

Prihvaćen je ugovor o pružanju pravnih usluga.

Usvojen je prijedlog Pravilnika HKIS o zaštiti osobnih podataka. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju proračuna prihoda i rashoda HKIS za 1. - 6. mjesec 2018.

Dopredsjednik Komore upoznao je prisutne o održanom sastanku s ravnateljem HZN-e te postignutom dogovoru vezano za suradnju između HZN i HKIS u svrhu dostupnosti hrvatskih normativnih dokumenata putem Repozitorija hrvatskih normi.

Područnom odboru Osijek odobrena su sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna za potrebe stručnog putovanja.

Dopredsjednik Komore upoznao je prisutne kako je radi isteka mandata sadašnjim članovima stegovnih tijela i Centra za mirenje HKIS, potrebno predložiti nove članove tih tijela, a koje će imenovati Skupština.

ODRŽANA 2. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA U 3. SAZIVU

U petak, 8. lipnja 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u novoizabranom 3. sazivu.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora je imenovan član međukomorskog Povjerenstva za obilježavanje 20 godina od osnutka HKAIG, predsjednik Komore, g. Željko Dorić, dipl.ing.stroj.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora odabrana je ponuda za održavanje 6. kongresa Dani inženjera strojarstva koji će se održati od 20.3. do 23.3.2019. godine u hotelu Olympia u Vodicama.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora imenovani su članovi Programskog odbora 6. kongresa Dani inženjera strojarstva.

Jednoglasno je izabrano Povjerenstvo za izbor počasnih članova i dodjelu priznanja HKIS i aktivnosti za izbor počasnih članova HKIS i priznanja HKIS

Većinski donesenom Odlukom Upravnog odbora stavlja se van snage Odluka o cijenama kotizacije i visini naknada za poslove pri provedbi izobrazbi, usavršavanja i seminara u organizaciji HKIS

Većinski je donesena nova Odluka o visini kotizacije i visini naknada za rad na provedbi izobrazbi, stručnog usavršavanja i seminara u organizaciji HKIS Odluka o visini kotizacije i visini naknada za rad na provedbi izobrazbi, stručnog usavršavanja i seminara u organizaciji HKIS

Jednoglasno je donesena Odluka Upravnog odbora o Imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za nadzor nad radom članova.

Jednoglasno je donesena Odluka Upravnog odbora o naknadama za izvršen nadzor nad radom članova Komore.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora za urednika mrežne stranice HKIS imenovan je Tihomir Rengel, dipl.ing.stroj.

Jednoglasno je donesena odluka o suradnji s Hrvatskim zavodom za norme (HZN) u svrhu dostupnosti hrvatskih normativnih dokumenata putem Repozitorija hrvatskih normi.

Jednoglasno je donesena odluka o nabavi uređaja za pohranu podataka u informatičkom sustavu Komore.

ODRŽANA 1. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA U 3. SAZIVU

U srijedu, 9. svibnja 2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u novoizabranom 3. sazivu.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora je imenovan je dopredsjednik Komore, Tihomir Rengel, dipl.ing.stroj.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora razrješuju se dužnosti dosadašnji predsjednici i članovi povjerenstava Hrvatske komore inženjera strojarstva imenovani u 2. sazivu Upravnog odbora te ista prestaju s radom.

Većinski donesenom Odlukom Upravnog odbora stavljanju se van snage Odluke o naknadama za rad u tijelima komore. Naknade za izvršene poslove za potrebe Komore isplaćivat će se temeljem odluke predsjednika i/ili Upravnog odbora za određeni posao.

Pokrenute su aktivnosti za donošenje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća područnih odbora.

Jednoglasno je donesena Odluka Upravnog odbora o održavanju 6. međunarodnog kongresa – Dani inženjera strojarstva u razdoblju 28.3. - 30.3.2019. godine te da će se zatražiti ponude za donošenje odluke o izboru mjesta održavanja i hotela.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora razrješuju se dužnosti dosadašnji predstavnici Komore u povjerenstvima i radnim skupinama Ministarstva graditeljstva i imenovani su novi predstavnici.

Jednoglasno donesenom Odlukom Upravnog odbora donesen je Plan održavanja redovnih sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva za razdoblje lipanj - prosinac 2018.

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.