Opće konvencije ovlaštenih inženjera strojarstva


Sukladno Statutu Hrvatske komore inženjera strojarstva, Upravni odbor HKIS saziva Opće konvencije ovlaštenih inženjera strojarstva radi raspravljanja i zauzimanja stajališta o najvažnijim pitanjima struke te radi razmatranja pitanja od općeg značenja za rad Komore.

Opću konvenciju čine svi ovlašteni inženjeri strojarstva članovi Komore i vježbenici budući kandidati za upis u Komoru.

Općom konvencijom predsjedava predsjedništvo koje čine imenovani članovi Upravnog odbora Komore.

Opća konvencija može se održati i donositi zaključke bez obzira na broj nazočnih članova Komore.

Zaključci Opće konvencije donose se većinom glasova nazočnih članova i imaju važnost preporuka za druga tijela Komore.

**************************************************************

ZAKLJUČCI 1. OPĆE KONVENCIJE OIS

ZAKLJUČCI 2. OPĆE KONVENCIJE OIS

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.