POČASNI ČLANOVI HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

Priznanje počasnog člana Komore dodjeljuje Skupština Komore osobama zaslužnim za znanstveni i stručni razvoj ili za doprinos radu i ugledu te prepoznatljivosti Komore, kao i dugogodišnjim članovima Komore koji su svojim radom pridonosili radu Komore.

Aleksandar Gregurić, dipl.ing.stroj. 2003.
dr.sc. Boris Kancir, dipl.ing.stroj. 2003.
Miroslav Živković, dipl.ing.stroj. 2004., POSTHUMNO
Damir Marasović ,dipl.ing.stroj. 2005.
Josip Müller, dipl.ing.stroj. 2007.
Anton Pinjuh, dipl.ing.stroj. 2010.

POVELJE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

Povelja je najviše priznanje Komore. Povelju dodjeljuje Skupština Komore članovima Komore, pojedincima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim osobama u zemlji i inozemstvu. Povelja se dodjeljuje za osobit doprinos razvoju i unapređenju strojarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj te za značajne zasluge i pomoć Komori u ostvarivanju njezinih zadaća.

2019.
Nikola Vulas, dipl.ing.stroj.

DIPLOME HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

Diplomu dodjeljuje Skupština Komore članovima Komore, područnim odborima Komore, pojedincima, glasilima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim osobama u zemlji i inozemstvu. Diploma se dodjeljuje za osobit doprinos u promidžbi vrijednosti Komore, za pomoć koju su pružili u ostvarivanju njenih temeljnih zadaća, promicanju stručnih i znanstvenih načela strojarske struke.

2010.
prof.dr.sc. Petar Donjerković, dipl.ing.stroj.
Mario Habek
dr.sc. Goran Heffer, dipl.ing.stroj.
Josip Müller, dipl.ing.stroj.

2013.
Davor Kolednjak, dipl.ing.stroj.
Dubravko Hladki, dipl.ing.stroj.
Goran Bosanac, dipl.ing.stroj.
Marko Josić, dipl.ing.stroj.
Milivoj Drusany, dipl.ing.stroj.
doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.
Silvano Sušilović, dipl.ing.stroj.
Veljko Živković, dipl.ing.stroj.

2014.
Stela Pekas, dipl.ing.stroj.
prof.dr.sc. Miljenko Šunić, dipl.ing.stroj.
Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj.

2016.
Ljerka Orešković, dipl.ing.stroj.
Borislav Režek, dipl.ing.stroj.

2017.
Područni odbor Osijek

2019.
mr.sc. Žarko Despot, dipl.ing.stroj.
Nikola Šolman, dipl.ing.stroj.


ZAHVALNICE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

Zahvalnicu dodjeljuje Skupština Komore članovima Komore, područnim odborima Komore, pojedincima, glasilima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim osobama u zemlji i inozemstvu. Zahvalnica se dodjeljuje za zasluge u djelatnosti Komore i strojarskoj djelatnosti.

2010.
Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Tehnički fakultet Rijeka
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.