Područni odbori Komore

Članovi Komore udružuju se u područne odbore Komore, koji se osnivaju u sjedištima županija za područja više županija, i to: Područni odbor sa sjedištem u Osijeku osniva se za područja sljedećih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske. Područni odbor sa sjedištem u Varaždinu osniva se za područja sljedećih županija: Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Krapinsko-zagorske. Područni odbor sa sjedištem u Rijeci osniva se za područja sljedećih županija: Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske. Područni odbor sa sjedištem u Splitu osniva se za područja sljedećih županija: Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske. Područni odbor sa sjedištem u Zagrebu osniva se za područja sljedećih županija: Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Grada Zagreba.

Tijela područnog odbora su zbor, vijeće i predsjednik. Zbor područnog odbora čine svi članovi Komore sa sjedištem ureda u kojem obavljaju poslove na području područnog odbora. Vijeće područnog odbora koji ima do 300 ovlaštenih inženjera strojarstva, čini pet članova, ako ima više od 300 ovlaštenih inženjera strojarstva sedam članova. Vijeće obvezno čini po najmanje jedan predstavnik s područja županije koja regionalno pripada Područnom odboru. Vijeće područnog odbora konstituirano je s danom izbora predsjednika Vijeća područnog Predsjednik Vijeća područnog odbora prima obavijesti i upute Upravnog odbora Komore, prati njihovu provedbu i o tome izvješćuje Upravni odbor Komore. Vijeće područnog odbora sastaje se najmanje četiri puta na godinu.

Vijeće područnog odbora obavlja sljedeće poslove: provodi zaključke i odluke tijela Komore; organizira stručna savjetovanja odnosno usavršavanje članova Komore koji rade na području pojedinog odbora u koordinaciji s Povjerenstvom za stručno usavršavanje Komore; razmatra primjedbe i prijedloge članova te ih po potrebi prosljeđuje Upravnom odboru Komore; redovito izvješćuje članove o radu Komore; provodi kandidacijske postupke i izbore za tijela Komore; prati rad ovlaštenih inženjera strojarstva na svojem području; obavlja i druge poslove.

Temeljem Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva, u periodu od 1. listopada do 5. studenoga 2018., provedeni su izbori za članove Vijeća PO te su na mandat od četiri godine izabrani slijeći članovi:


Vijeće PO Zagreb1. Saša Jančiković, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. Ivana Abrashi, dipl.ing.stroj.
3. Marko Božanović, dipl.ing.stroj.
4. Renat Brajko, dipl.ing.stroj.
5. Rok Pietri, dipl.ing.stroj.
6. Miroslav Ratković, dipl.ing.stroj.
7. Boris Skender, dipl.ing.stroj.
8. Darko Slivar, dipl.ing.stroj., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore
9. Ivan Tomac, mag.ing.mech., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore
10. Veljko Živković, dipl.ing.stroj., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore

Vijeće PO Osijek1. Mario Ferenc, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore
3. Željko Marić, dipl.ing.stroj.
4. Zlatko Marković, dipl.ing.stroj.
5. Branko Rešetar, dipl.ing.stroj.
6. Davor Savić, dipl.ing.stroj.

Vijeće PO Varaždin1. Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. Damir Jalšovec, dipl.ing.stroj.
3. Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.
4. Spomenka Selec, dipl.ing.stroj., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore
5. Hrvoje Šipušić, dipl.ing.stroj.
6. Eduard Vitković, dipl.ing.stroj.

Vijeće PO Rijeka1. Vanja Glavan, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. Branka Božić, dipl.ing.stroj.
3. Andrija Čuljak, mag.ing.mech.
4. Milovan Kuzmanić, dipl.ing.stroj., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore
5. Ivan Nakićen, mag.ing.mech.
6. Mensur Smriko, dipl.ing.stroj.

Vijeće PO Split1. Vedran Mustapić, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. Mladen Bukša, dipl.ing.stroj.
3. Željko Dorić, dipl.ing.stroj., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore
4. Ivica Hrdalo, dipl.ing.stroj.
5. Nikola Lazinica, dipl.ing.stroj.
6. dr.sc. Marija Šiško Kuliš, dipl.ing.stroj.

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.