PODRUČNI ODBOR RIJEKA

Područni odbor Rijeka obuhvaća 3 županije.


VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA RIJEKA

Vijeće PO Rijeka u trećem sazivu izabrano je na Zboru PO Rijeka koji je održan 23. listopada 2018. godine u Rijeci. Vijeće čini ukupno 6 članova od toga jedan član Vijeća temeljem dužnosti člana Upravnog odbora. Članovi Vijeća PO Rijeka su:

1. Vanja Glavan, dipl.ing.stroj. - predsjednik
2. Branka Božić, dipl.ing.stroj.
3. Andrija Čuljak, mag.ing.mech.
4. Milovan Kuzmanić, dipl.ing.stroj., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore
5. Ivan Nakićen, mag.ing.mech.
6. Mensur Smriko, dipl.ing.stroj.

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.