PODRUČNI ODBOR RIJEKA

Područni odbor Rijeka obuhvaća 3 županije.


VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA RIJEKA

Vijeće PO Rijeka u trećem sazivu izabrano je na Zboru PO Rijeka koji je održan 23. listopada 2018. godine u Rijeci. Vijeće čini ukupno 6 članova od toga jedan član Vijeća temeljem dužnosti člana Upravnog odbora. Članovi Vijeća PO Rijeka su:

1. Vanja Glavan, dipl.ing.stroj. - predsjednik
2. Branka Božić, dipl.ing.stroj.
3. Andrija Čuljak, mag.ing.mech.
4. Milovan Kuzmanić, dipl.ing.stroj., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore
5. Ivan Nakićen, mag.ing.mech.
6. Mensur Smriko, dipl.ing.stroj.