AKTIVNOSTI NA PODRUČJU PODRUČNOG ODBORA SPLIT 


Održan Zbor PO Split, 2. listopada 2019. godine u Splitu

Zbor Područnog odbora Split održan je u srijedu, 2. listopada 2019. godine u Splitu s početkom u 11:00 sati u prostorima udruženja inženjera i arhitekata grada Splita, Starčevićeva 24c. Zboru je prisustvovalo oko 100 članova.

Sukladno programu, nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća PO Split, Vedrana Mustapića, dipl.ing.stroj., slijedio je program:

A) Stručno predavanje:
Globalno okruženje, energetska učinkovitost te integracija obnovljivih izvora energije, dr.sc. Sandro Nižetić dipl. ing.stroj. - redoviti profesor FESB-a,

B) Prezentacije proizvođača opreme:
1) Daikin - tema: Postupak rada sa projektantima (Roman Radmilović, Daikin Hrvatska)
2) Hoval - Noviteti tvrtke Hoval i prezentacija proizvodnog programa (Krunoslav Letić, Hoval Hrvatska)
3) Samsung - predstavljanje uređaja ; wind free air conditioner (Darijo Krišto, Klima expert d.o.o.)
4) Viessman - pozitivne reakcije korisnika solarnih kolektora Termprotect tehnologije. (Vladimir Turina, Viessmann Hrvatska)

C) Aktivnosti u 2019. godini prezentirao je Vedran Mustapić:
- Aktivnosti komore HKIS
- Aktivnosti PO Split HKIS

D) Otvorene teme za raspravu (moderator Vedran Mustapić):
- Zloporaba projektantskog pečata
- Neispravna dokumentacija ugrađene opreme (rok trajanja dokumentacije)
- Problematika tehničkog opisa - javna nabava

Tijekom održavanja skupa, organizirana je predaja Zahtjeva za izdavanje koorporativnih e-iskaznica ovlaštenim inženjerima strojarstva.

Po završetku stručnog dijela skupa, je organiziran prigodni domjenak za članove.

Održan Zbor PO Split, 22. studenog 2018. godine u Splitu

U Splitu je 22. listopada 2018. godine održan Zbor na kojem su održani Izbori za članove Vijeća PO Split u mandatnom razdoblju 2018. - 2022. godine. Predložena je jedna kandidacijska lista koja je izabrana s 27 glasova.
 
Održan Zbor PO Split, 29. studenog 2016. godine u Splitu

Predsjednik Vijeća PO Split g. Jakov Bakić prezentirao je aktivnosti Vijeća, a predsjednik Komore g. Luka Čarapović prezentirao je aktivnosti komore u razdoblju od 2015.- 2016. godine.

G. Luka Čarapović i glavni tajnik g. Denis Puljić prezentirali su novosti u zakonskoj regulativi ( novi imenici, razlika voditelja građenja i voditelja radova, što su "manje složeni radovi" ... ) i kroz simulaciju prikazali što je minimalna cijena usluge inženjera.

Održan Zbor PO Split, 11. studenog 2015. godine u Zadru

Na Zboru su prezentirane novosti i promjene uz donošenje Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), te Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o energetskom pregledu i energetskom certificiranju. Članovi PO Split su od strane predsjednika Komore upoznati s aktivnostima Komore u svezi usklađenja akata Komore s novom zakonskom regulativom. Izrađen je novi Statut HKIS, do kraja studenog se očekuje suglasnost na Statut od strane MGIPU, te usvajanje Statuta na sjednici Skupštine HKIS 17. prosinca 2015. godine. Novost je da se uspostavlja Imenik ovlaštenih voditelja gradnje strojarske struke i ovlaštenih voditelja radova strojarske struke. Ukoliko se žele upisati u Imenik ovlašteni inženjeri strojarstva (sadašnji članovi) će podnijeti zahtjev za upis. Uspostava Imenika se očekuje početkom 2016. godine o čemu će članovi Komore biti obaviješteni. Sve osobe koje namjeravaju voditi radove od 25.4.2016. godine će morati biti upisane u Imenik (do sada je bilo potrebno imati položen stručni ispit u graditeljstvu). Ovlašteni voditelji gradnje i ovlašteni voditelji radova će biti osigurani od profesionalne odgovornosti, imati pečat te imati sva druga prava ali i obveze koja proizlaze iz članstva u Komori. Također, članovi PO Split su upoznati i s ostalim novostima: nema više ''licenciranja'' izvođača radova, moguć je rad i odlaskom u mirovinu (uz poštivanje i svih ostalih zakona i propisa), nema više vježbeništva i dr.
Članovi PO Split koji su nazočili Zboru su upoznati i s prijedlogom promjene izgleda Energetskog certifikata određivanjem energetskog razreda zgrade na osnovi primarne i isporučene energije zgrade.

Održan Okrugli stol PO Split, 26. veljače 2015. godine u Splitu

Tema Okruglog stola bila je problematika vezana za plinofikaciju Dalmacije, kao i rasprava o raznim problemima s kojima se projektanti susreću u praksi. Iako su bili pozvani i predstavnici Grada i Županije (Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo), na žalost nisu se odazvali.
Kroz raspravu, u kojoj je sudjelovao i predstavnik koncesionara EVM Croatia, uočeni su problemi u realizaciji izgradnje plinovoda s prijedlozima da se isti pokušaju regulirati kroz Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
Ujedno su pozvani članovi Komore da aktivno sudjeluju prilikom javnog savjetovanja tijekom donošenja izmjena i dopuna postojeće, odnosno pripreme nove zakonske regulative i pripadajućih podzakonskih akata.

Stručna posjeta NE-Paks, Madžarska, 25–27. listopada 2013. godine

U organizaciji PO Split i PO Osijek Hrvatske komore inženjera strojarstva organizirana je 25–27. listopada 2013. godine posjet Nuklearnoj elektrani Paks u Madžarskoj. Uz članove Hrvatske komore inženjera strojarstva stručnom posjetu Nuklearnoj elektrani Paks, priključili su se i članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike iz Područnog odbora Split i Područnog odbora Osijek. Osim posjete Nuklearnoj elektrani sudionici stručne posjete su posjetili i Budimpeštu. Nuklearna elektrana Paks je puštena u pogon 1982. godine. Instalirana su 4 reaktora po 500 MW. Ukupna proizvodnja električne energije u Nuklearnoj elektrani je približno 2000 MWs, što je 40% električne proizvodnje električne energije u Madžarskoj.

Održan Zbor PO Split, 3. listopada 2013. godine u Splitu

Na Zboru su predstavljeni i podijeljeni novi pečati ovlaštenih inženjera HKIS-a. Članovi Vijeća PO Split predstavili su stanje strojarskog sektora u graditeljstvu na razini PO Split (četiri županije), te prikazali ulogu i perspektivu ovlaštenih inženjera strojarstva. Izvješće o radu HKIS-a u razdoblju 2009-2013. god. predstavio je mr. sc. Luka Čarapović, predsjednik HKIS-a.
U okviru Zbora provedeni izbori za članove Skupštine HKIS-a s područja PO Split za novo četverogodiπnje razdoblje. Održano je i stručno predavanja tvrtke Grundfos.
Zbor je održan uz ugodno druženje i domjenak u Hotelu Dalmina (tradicionalno mjesto održavanja svih skupova PO Split).

Stručna posjeta cementari, Crna Gora, Albanija, 4-7. listopada 2012.

U organizaciji Područnog odbora Split članovi Komore posjetili su Crnu Goru i Albaniju.

U kratkom i zanimljivom stručnom putovanju članovi PO Split i drugih područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva posjetili su gradove Budvu, Kotor, Podgoricu i Ulcinj u Crnoj Gori. Posjetili su i jedan od najvećih vinograda u Europi “13 jul- Plantaže” kao i njihove podrume koji su smješteni u tunelu pod zemljom.

U Albaniji je za članove organiziran posjet cementari Antea. Putovanje je nastavljeno prema Tirani, uz posjet povijesnom mjestu Kruje, rodnom mjestu albanskog narodnog heroja Skenderbega, poznatijeg po albanskom konjaku.

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.