PODRUČNI ODBOR VARAŽDIN

Područni odbor Varaždin osnovan je 31. ožujka 2007. godine u Varaždinu, a čine ga svi članovi iz 5 županija.

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA VARAŽDIN
Vijeće PO Varaždin u trećem sazivu izabrano je na Zboru PO Varaždin koji je održan 26. listopada 2018. godine u Varaždinu. Vijeće čini ukupno 6 članova od toga 1 član Vijeća temeljem dužnosti člana Upravnog odbora. Članovi Vijeća PO Varaždin su:

1. Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj., predsjednik

2. Damir Jalšovec, dipl.ing.stroj.
3. Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.
4. Spomenka Selec, dipl.ing.stroj., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore
5. Hrvoje Šipušić, dipl.ing.stroj.
6. Eduard Vitković, dipl.ing.stroj.
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.