SURADNJA S LOKALNOM SAMOUPRAVOM I DRUGIM INSTITUCIJAMA

U proteklom periodu PO Zagreb započeo je uspješne suradnje s:

• Gradskim uredom za energetiku , zaštitu okoliša i održivi razvoja Grada Zagreba

• Zagrebačkom županijom
• Gradom Siskom
• Gradom Sveta Nedelje
• Hrvatskom udrugom za zaštitu od požara

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreb je HKIS prepoznao kao strukovnu organizaciju koja doprinosi poboljšanje energetske slike kako Zagreba tako i cijele Hrvatske.

Namjera Europske unije da smanji emisiju stakleničkih plinova za 20% do 2020. godine može se ispuniti samo ako se u proces uključe lokalne vlasti, lokalni investitori, građani i njihove udruge.

Europska komisija je početkom 2008. pokrenula do sada najambiciozniju inicijativu - Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors) koja izravno cilja na povezivanje energetski osviještenih i naprednih europskih gradova u trajnu mrežu kako bi se zajedno uključili u borbu protiv globalnog zatopljenja. Do kraja ožujka 2010. godine u inicijativu se uključilo više od 1350 gradova iz svih dijelova Europe, a zanimanje za pristupanjem novih gradova je iznimno velik.

Grad Zagreb je jedan od prvih europskih glavnih gradova koji je pristupio inicijativi i time pokazao odlučnost u ostvarenju zadanih ciljeva.

Hrvatska komora inženjera strojarstva među prvima se aktivno uključila u ovu inicijativu kroz sudjelovanje na 01. i 02. Zagrebačkom energetskom tjednu.

Zagrebački energetski tjedan već postaje tradicionalan, a HKIS je postala stalni suradnik o ovome međunarodnom skupu. Upravo je dobra suradnja s Gradskim uredom za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoja i obveze koje su preuzeli gradovi i županije potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika, bile su povod da započnemo suradnju sa Zagrebačkom županijom, Gradom Siskom i Svetom Nedeljom.

Sa županom Zagrebačke županije gdin.-om Stjepanom Kožićem održan je sastanak 30.11.2011. Predstavljen je rad Komore i područja djelovanja ovlaštenih inženjera strojarstva, te su navedene prednosti uključivanja ovlaštenih inženjera strojarstva u segmentima u kojima do sada nisu bili dovoljno zastupljeni.
08.12.2011. održana je sastanak s predstavnicima lokalne samouprave na kojem su nazočili gdin. Petar Lerotić- Grad Sisak, gradonačelnik grada Svete Nedjelja gdin. Drago Prahin te predstavnici Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba pročelnik Ureda gdin. Marijan Maras i gdin. Danijel Matić.
Predložena je suradnja prvenstveno u sklopu redovnih aktivnosti HKIS-a kao što su sekcija HKIS-a, međunarodna suradnja,stručno usavršavanje, izobrazba za energetsko certificiranje te elektronski vjesnik, a novi projekti bi bili suradnja u sklopu planiranje i stvaranje normativa za projektiranje te suradnja u strategiji gospodarenja energijom.

Cilj je u idućoj godini proširiti suradnju na ostale gradove i županije koje pokriva PO Zagreb.

S Hrvatskom udrugom za zaštitu od požara (HUZOP)započela je suradnja i to održavanjem seminara u lipnju 2011.god. Suradnja s HUZOP- om se nastavlja te će se kroz seminare moći pravovremeno informirati članstvo o promjenama vezanim uz tematiku zaštite od požara.    

 

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.