Planovi

Plan - Program rada HKIS za 2016.
Plan - Program rada HKIS za 2017.
Plan - Program rada HKIS za 2018.
Plan - Program rada HKIS za 2019.
Plan - Program rada HKIS za 2020.
Plan - Program rada HKIS za 2021.

Izvješća

Izvješće o radu HKIS za 2016.
Izvješće o radu HKIS za 2017.
Izvješće o radu HKIS za 2018.
Izvješće o radu HKIS za 2019. 

Planovi

Plan prihoda i rashoda HKIS za 2016.
Plan prihoda i rashoda HKIS za 2017.
Plan prihoda i rashoda HKIS za 2018.

Rebalans Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018.
Proračun prihoda i rashoda HKIS za 2019.
Rebalans Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2019.
Proračun prihoda i rashoda HKIS za 2020.
Plan prihoda i rashoda HKIS za 2021.

Izvješća

Sukladno članku 37., stavku 1.  Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), godišnji  financijski javno se objavljuju putem registra neprofitnih organizacija https://banovac.mfin.hr/rnoprt/


Financijska izvješća Hrvatske komore inženjera strojarstva javno su objavljena i dostupna u Registru neprofitnih organizacija.


Hrvatska komora inženjera strojarstva nije obveznik javne nabave.


Izvješće o prihodima i rashodima Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2016.

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Report?id=12036&year=2016&reportType=PR_RAS_NPF&isOib=false


Izvješće o prihodima i rashodima Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2017.

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Report?id=12036&year=2017&reportType=PR_RAS_NPF&isOib=false


Izvješće o prihodima i rashodima Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2018.

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Report?id=12036&year=2018&reportType=PR_RAS_NPF&isOib=false


Izvješće o prihodima i rashodima Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2019.

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Report?id=12036&year=2019&reportType=PR_RAS_NPF&isOib=false


Sukladno čl. 32., stavak 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) , objavljujemo  izvješća o obavljenom revizorskom uvidu za 2017., 2018. i 2019. godinu.

Izvješće o revizorskom uvidu za 2017.
Izvješće o revizorskom uvidu za 2018.
Izvješće o revizorskom uvidu za 2019.
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.