Podnošenje Zahtjeva

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

• pisanim putem na adresu:
Hrvatska komora inženjera strojarstva
Ulica grada Vukovara 271/II, 10 000 Zagreb,
• elektroničkom poštom na adresu: smiljka.pavic@hkis.hr,
• telefonom na broj: 01/77 75 570,
• osobno predati u Tajništvo Komore

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Preuzimanje Zahtjeva:

Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.