Zagrebački energetski tjedan


2010. godine započela je suradnja između HKIS - područnog odbora Zagreb  i Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, te je početak te suradnje obilježilo sudjelovanje HKIS-a na Zagrebačkom energetskom tjednu 2010. godine

HKIS je prepoznata kao udruga stručnjaka koji doprinose poboljšanju energetske slike Zagreba i Hrvatske.

Uspješna suradnja između HKIS-a i Gradskog ureda se nastavlja i dalje.

Neka od održanih predavanja naših kolega:


Zagrebački energetski tjedan 2011.

Silvano Sušilović: POLJOPRIVREDNI FAKULTET OSIJEK, Strojarski sustavi grijanja, hlađenja i prozračivanja

Aco Šikanić, Tripo Grgurević, Nened Dančević: Iskustva u razvoju i realizaciji projekta vjetroelektrane 42 MW

Anđelko Mikulandrić: OPĆINA POKUPSKO, Toplovodna kotlovnica 1000 kW ložena drvnom biomasom i mreža CTS-a mjesta Pokupsko
 
Perica Jukić, Andrej Majcen: Pravci razvoja izvora topline centralnog toplinskog sustava (CTS) grada Zagreba

Zagrebački energetski tjedan 2012.

Anđelko Mikulandrić: Mala hidroelektrana (mHE) Pleternica na rijeci Orljavi

Zdenko Šimić: Energetski održiva budućnost Hrvatske

Svetlana Petrović: Modernization of steam generators

Tonko Ćurko, Vladimir Soldo: Dizalica topline povezana s tlom - dinamika rada

Stjepan Mačković, Milutin Burić, Juraj Jakovčević: Izgradnja HE Lešće

Zagrebački energetski tjedan 2014.

-dr.sc.Svetlana Petrović,mag.ing.mech.: Zbrinjavanje antropogenog CO2 u procesu proizvodnje prirodnog plina

-Mihovil Ivas, dipl.ing.el., Dragan Lovrinović, dipl.ing.el.: SCADA sustav Sunčane elektrane Kanfanar 1MV

-mr.sc. Damir Kopjar, dipl.ing.stroj.;Damir Surko, dipl.ing.stroj.; Ines Šimunović Kosić, dipl.ing.kem.; Ivana Roksa, dipl.ing.kem.: Projekti iskorištenja otpadnih kondenzata u termoelektranama - toplanama HEP d.d.

-Alenka Dejdar, dipl.ing.stroj.: Razvoj vjetroelektrana u Končaru

-Dario Hrastović, dipl.ing.stroj: Koncept plus energetske kuće MV


Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.