Važne obavijesti članovima Komore o izmjenama vezano za sustav eDozvole - produženje roka uporabe osobne iskaznice do 31.5.2020. te produženje roka trajanja eKonferencije
(17.3.2020.)

Poštovani članovi Komore,
objavljujemo upute Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, dane upravnim i javnopravnim tijelima kao i strukovnim komorama, te vas obavještavamo o važnim izmjenama vezano za sustav eDozvole kako slijedi:

1.
Prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog projekta ("Narodne novine" 118/19) te Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina ("Narodne novine" 118/19) propisano je da ovlašteni arhitekti odnosno ovlašteni inženjeri mogu potpisivati idejne projekte te projekte predane uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o tipskom projektu i prijavi početka građenja, kvalificiranim elektroničkim potpisom osobne iskaznice do početka uporabe elektroničke identifikacijske kartice odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekta (poslovne kartice komore), a najkasnije do 31. ožujka 2020.

Zbog najnovije situacije vezano za korona virus, primjena navedenih odredbi oba pravilnika odgađa se do 31. svibnja 2020.

Uputa Ministarstva: PRODUŽENJE ROKA UPOTREBE eOI ZA POTPISIVANJE PROJEKATA


2.
Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije u zemlji upućuju se svi službenici koji provode postupke u sustavu eDozvola, koji sadrže funkcionalnost eKonferencija, a to su utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, grupa građevinska dozvola i potvrde glavnog projekta, da za trajanje eKonferencije odaberu 30 dana umjesto propisanih 15 dana.

Razlog tomu je intenzivna angažiranost službenika nekih javnopravnih tijela na poslovima uzrokovanim trenutnom epidemiološkom situacijom.

Ove upute primjenjuju se do daljnjega.

Uputa Ministarstva: POSTUPANJE U PREDMETIMA GLEDE TRAJANJA eKONFERENCIJE


Mole se članovi HKIS da navedeno prime na znanje.


S poštovanjem,

Predsjednik Komore

Željko Dorić, dipl.ing.stroj.Potpisivanje idejnog projekta isključivo korporativnom e-iskaznicom od 31.3.2020. godine
(09.12.2019.)

Poštovani članovi HKIS,

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina i Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta objavljeni su u Narodnim novinama br. 118/2019 od 4. prosinca 2019.

Prema čl. 24. st. 3. Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog projekta, idejni projekt potpisuje se isključivo korporativnom e-iskaznicom od 31. ožujka 2020. godine. Do tada je moguće potpisivati projekte i osobnom iskaznicom.

Mole se članovi Komore (ovlašteni inženjeri strojarstva - projektanti) koji još uvijek nisu predali Zahtjev za izdavanje certifikata dokumenta (zajedno s kopijom osobne iskaznice - obje strane) da to učine što prije (osobno u Komori).

Iz pravilnika:

Potpisivanje idejnog projekta izrađenog kao elektronički zapis

Članak 15.
(1) Idejni projekt potpisuje se kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ.
(2) Ovlašteni inženjeri odnosno arhitekti potpisuju se kvalificiranim elektroničkim potpisom odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata, koji mora sadržavati naziv i OIB komore, te ime i OIB ovlaštenog inženjera odnosno arhitekta (korporativna kartica komore).

Članak 24.
...
(3) Ovlašteni inženjer odnosno arhitekt može potpisati idejni projekt, osim korporativnom karticom komore iz članka 15. ovoga Pravilnika, i elektroničkom osobnom iskaznicom, ako je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole predan upravnom tijelu odnosno Ministarstvu do 31. ožujka 2020.
...

Obavijest ovlaštenim inženjerima strojarstva o digitalnom potpisivanju dokumenta u sustavu eDozvole i izdavanju korporativne e-iskaznice
(6.8.2019.)

Poštovane kolegice i kolege, članovi HKIS,

Hrvatska komora inženjera strojarstva započela je postupak nabave korporativnih iskaznica za svoje članove čiji će trošak izrade podmiriti HKIS.

U sustavu eDozvole digitalno potpisivanje moguće je isključivo elektroničkom osobnom iskaznicom i korporativnom iskaznicom - uputa.


Za sada projektanti digitalno potpisuju dokumente u sustavu eDozvole osobnim iskaznicama s čipom (el. osobna iskaznica). U slijedećoj fazi potpisivanje dokumenata biti će omogućeno i korporativnom iskaznicom koje će za svoje članove nabaviti Komora. Krajnji rok potpisivanja dokumenta osobnim iskaznicama u sustavu eDozvola naknadno će odrediti resorno ministarstvo.

Elektronička iskaznica je iskaznica visoke razine sigurnosti te je potrebno provesti i odgovarajuću, propisanu proceduru AKD-a za njihovo izdavanje.


Kako bi vam Hrvatska komora inženjera strojarstva mogla izraditi korporativnu iskaznicu potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva, vlastoručno ga potpisati te istom obvezno priložiti kopiju osobne iskaznice.


Zahtjev za izdavanje certifikata dokumenta

Ispuniti:

osobne podatke i vlastoručni potpis osobe subjekta certificiranja na dnu Zahtjeva.

Obavijest ovlaštenim inženjerima strojarstva o digitalnom potpisivanju dokumenta u sustavu eDozvole i izdavanju korporativne e-iskaznice

Ispunjen zahtjev i kopiju osobne iskaznice potrebno je osobno uručiti ovlaštenim osobama u prostorijama Komore.


Za sve članove koji nisu u mogućnosti osobno predati zahtjev u prostorijama Komore u Zagrebu, omogućit će se prikupljanje zahtjeva po središtima područnih odbora na planiranim Zborovima u razdoblju rujan - studeni 2019. Pozive na zborove PO uputit ćemo na vaše el. adrese po utvrđivanju termina održavanja.

Zahtjevi se mogu predati svaki radni dan u vremenu od 10:00 do 14:00 sati u prostorijama HKIS.

Mole se članovi koji do 6.8.2019. nisu predali Zahtjev, da preuzmu obrazac Zahtjeva s internetske stranice HKIS zbog izmjene obrasca koja je nastupila na navedeni datum.

Preporuča se članovima da što većem broju podnesu zahtjeve u srpnju i kolovozu, kako bi započela izrada i podjela/dostava iskaznica, predvidivo rujan/listopad o.g.


Srdačan pozdrav,


Predsjednik Komore

Željko Dorić, dipl.ing.stroj.VAŽNA OBAVIJEST - potpuno elektroničko poslovanje sustava eDozvole
(14.1.2019.)

Poštovane kolegice i kolege, članovi HKIS,
obavještavamo vas kako je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH započelo nadogradnju sustava eDozvole te su predstavnici strukovnih komora na sastanku održanom 10. siječnja 2019. godine s predstavnicima ministarstva upoznati s završnim fazama tog postupka.

Sustav eDozvole nadopunjuje se i drugim cjelinama te će se isti implementirati u sustav e-Građanin.

U tijeku su pripreme za digitalno potpisivanje, elektroničku konferenciju, online plaćanje pristojbi, čime će sustav eDozvole biti spreman za potpuno elektroničko poslovanje. Cilj i namjera takvog sustava je dostupnost podataka na jednom mjestu o svim građevinskim zahvatima u RH bez obzira da li su za njih izdana odobrenja ili su postupci izdavanja u tijeku.

Ciljevi planirane nadogradnje sustava eDozvola su:
• omogućiti krajnjim korisnicima da na jednom mjestu predaju zahtjev za bilo koju lokaciju u RH (eDozvola),
• da iz bilo kojeg ureda postoje ažurna izvješća u sustavu eDozvole,
• da se sve izdane dozvole na dnevnoj bazi ažurno prikazuju na jednom mjestu i na jedinstven način u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Svaki će korisnik javnog portala moći priložiti elektronski dokumentaciju vezano uz podneseni zahtjev, što će omogućiti bržu obradu istog i efikasnije administracijske procese.

Nadogradnja sustava eDozvola uključuje sljedeće samostalne funkcionalne cjeline:
• elektroničku arhivu izdanih dozvola – eArhiv,
• sustav prostornog planiranja i novu generaciju prostornih planova – ePlanovi,
• te elektroničku konferenciju – eKonferencija koja će sadržavati elektroničku oglasnu ploču s podacima predmeta dostavljenih na postupanje javnopravnim tijelima.

Sve prethodno navedeno uključuje digitalno potpisanu dokumentaciju (i projekte) prilikom elektroničke predaje zahtjeva.

Predlažemo i preporučujemo članovima Komore da u što skorije vrijeme nabave eOsobnu iskaznicu s kojom će se moći elektronski potpisivati i autentificirati pri sustavu e-Građani.

Cjelokupni sustav trebao bi biti u funkciji od 1. ožujka 2019. godine.

Srdačan pozdrav,

Predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva
Željko Dorić, dipl.ing.stroj.
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.