Sustav eDozvola - Prezentacije MGIPU - Korištenje informacijskog sustava eDozvola - Predaja zahtjeva, Uputa za digitalno potpisivanje i Aktivaciju e-iskaznice te Osnovna uputa za unos GML-a u sustavu eDozvole

Poštovani članovi Komore,

S obzirom na brojne upite, prikazujemo prezentaciju kroz koju možete pratiti predaju zahtjeva putem javnog web-a sustava eDozvola.

Uputa: Predaja zahtjeva - eDozvola - ažurirano - MGIPU travanj 2020.


Digitalno potpisivanje projekta

Također dajemo i uputu kako digitalno potpisati projekt u pdf formatu lokalno, na svom računalu, pomoću elektroničke osobne iskaznice (eOI) ili korporativne e-iskaznice. Pojedina mapa projekta može se sastojati i od više datoteka, a u tom slučaju svaka od njih treba biti digitalno potpisana.

Uputa: Digitalno potpisivanje projekta


Unos GML-a u sustavnu eDozvole

U nastavku je i uputa o unosu GML-a u sustavu eDozvole .

Uputa: Unos GML-a u sustavu eDozvole


Upute su izrađene od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Poveznica na sustav eDozvola


AKTIVACIJA korporativne e-iskaznice (kartice)

Nakon primitka korporativne e-iskaznice, istu treba aktivirati. Uz karticu (ako je osobno uručenje) ili nekoliko dana kasnije (ako je kartica dostavljena), dobije se sigurnosna omotnica koja sadrži inicijalnu lozinku za aktivaciju korisničkog računa. Potrebno je pripremiti čitač kartica (integriran u računalo ili vanjski USB čitač kartica). Čitač kartica je uređaj koji omogućuje komunikaciju s elektroničkim dijelom kartice.

Važno!
Rok valjanosti certifikata (identifikacijskog i potpisnog) korporativne iskaznice iznosi tri godine od datuma izdavanja ukoliko se isti ranije ne opozovu od strane nadležnog RA ureda. Korporativnu iskaznicu je potrebno preuzeti najkasnije 120 dana od datuma izdavanja. Ukoliko se iskaznica ne preuzme u navedenom roku, nadležni RA ured radi opoziv iskaznice i ista se šalje na uništavanje.

Upute za aktivaciju te sve informacije vezano za korištenje nalaze se ovdje.

VIDEO PRIKAZ: Aktivacija korporativne e-iskaznice za digitalno potpisivanje dokumenata


Promjena izgleda elektroničkog potpisa na korporativnoj iskaznici:

Certifikati na iskaznici (kartici) sadrže sve potrebne podatke te ih je potrebno prikazati kako bi se izgled elektroničkog potpisa uskladio s čl. 15. st. 2. Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19). Stoga je potrebno konfigurirati elektronički potpis tj. promijeniti izgled potpisa jer kartica dolazi sa standardnim potpisom koji ne prikazuje sve tražene podatke.

Uputa: Promjena izgleda elektroničkog potpisa


NAPOMENA: Aktivacija korporativne e-iskaznice nakon korištenja osobne iskaznice za digitalni potpis

Svi ovlašteni inženjeri koji su koristili eOI za potpisivanje dokumenata prije dobivanja korporativne e-iskaznice za digitalno potpisivanje dokumenata, imaju instaliran software Middleware za eOI, a ne za kID.
Za korištenje kID kartice (korporativne e-iskaznice) potrebno je instalirati kID MW (eID kID Middleware - zadnju verziju) koji se preuzima sa stranice www.id.hr sukladno uputama koje se dobiju u PIN omotnici.

kID MW se može instalirati na računalo neovisno od eOI MW (to su dva zasebna softvera). Software eOI MW 'prepoznaje' samo eOI (osobnu iskaznicu) te ne može raditi sa kID karticom.

Stoga je potrebno instalirati kID eID Middleware, pokrenuti eID Client aplikaciju (ikona aplikacije ima oznaku eID), umetnuti u čitač te aktivirati korporativnu e-iskaznicu. Nakon aktivacije moguće je potpisivati dokumente.

Napomena: Prije instalacije provjerite da li je Vaše računalo opremljeno ili spojeno sa čitačem pametnih kartica. Ukoliko ni nakon preuzimanja Middleware i aktivacije ne možete potpisivati dokumente korporativnom e-iskaznicom možete se obratiti na:

Tehnička podrška RA (kID)
Tel: 0800 0440
E-mail: helpdesk-kid@akd.hr
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.