Hrvatska komora inženjera strojnarstva u cilju modernizacije poslovanja i jačanja otvorenosti, odgovornosti i djelotvornosti rada omogućuje svojim članicama i članovima aktivno sudjelovanje u postupku donošenja općih akata kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za članove Komore (pitanja organizacije i načina rada Komore).

Glavna svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima u vezi sa utvrđenom politikom i nadležnosti Komore.

Uvjereni smo da se time podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva rada Komore, ali uočavaju i određene okolnosti koje treba otkloniti.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte općih akata za koje su otvorena savjetovanja možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt dokumenta i to e-mailom na adresu info@hkis.hr.


Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću.

Savjetovanja s javnošću

Plan normativnih aktivnosti HKIS od 9. do 12. mjeseca 2019. godine

Dopuna Plana normativnih aktivnosti HKIS za 2019. godinu

Plan normativnih aktivnosti HKIS za 2020. godinu

Dopuna Plana normativnih aktivnosti HKIS za 2020. godinu

Plan normativnih aktivnosti HKIS za 2021. godinu
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.