Okončana savjetovanja s javnošću

Savjetovanje:
Nacrt Programa trajnog stručnog usavršavanja HKIS od 2019. do 2021. godine

Razlog donošenja:
sukladno čl. 58 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15,118/18)
(2) Stručno usavršavanje provodi se prema programu koji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, svake dvije godine utvrđuju i provode komore te strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe (u daljnjem tekstu: nositelj programa).
(3) Nositelj programa stručnog usavršavanja izdaje potvrdu, odnosno certifikat o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju, koje je osoba iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona dužna dostaviti Komori u svrhu vođenja evidencije o stručnom usavršavanju.
(4) Uvjete i način provođenja te praćenja stručnog usavršavanja osoba iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona Komora utvrđuje općim aktom, koji se donosi svake dvije godine uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Savjetovanje je bilo otvoreno:
od 24.9. do 24.10. 2019. godine

Preuzimanje dokumenta:
Nacrt Programa trajnog stručnog usavršavanja HKIS od 2019. do 2021. godine

IZVJEŠĆE: Izvješće o savjetovanju s javnošću od 28.10.2019.