Okončana savjetovanja s javnošću

Savjetovanje:
Nacrt Programa trajnog stručnog usavršavanja HKIS od 2019. do 2021. godine

Razlog donošenja:
sukladno čl. 58 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15,118/18)
(2) Stručno usavršavanje provodi se prema programu koji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, svake dvije godine utvrđuju i provode komore te strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe (u daljnjem tekstu: nositelj programa).
(3) Nositelj programa stručnog usavršavanja izdaje potvrdu, odnosno certifikat o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju, koje je osoba iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona dužna dostaviti Komori u svrhu vođenja evidencije o stručnom usavršavanju.
(4) Uvjete i način provođenja te praćenja stručnog usavršavanja osoba iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona Komora utvrđuje općim aktom, koji se donosi svake dvije godine uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Savjetovanje je bilo otvoreno:
od 24.9. do 24.10. 2019. godine

Preuzimanje dokumenta:
Nacrt Programa trajnog stručnog usavršavanja HKIS od 2019. do 2021. godine

IZVJEŠĆE: Izvješće o savjetovanju s javnošću od 28.10.2019.


Savjetovanje:
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HKIS

Razlog donošenja:
Usklađivenje s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 110/19), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 110/19) te drugim općim aktima Hrvatske komore inženjera strojarstva (HKIS).

Savjetovanje je bilo otvoreno:
od 11.12.2019. do 11.1. 2020. godine

Preuzimanje dokumenta:
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HKIS

IZVJEŠĆE: Izvješće o savjetovanju s javnošću od 14.1.2020.