Glasilo HKIS


Komora može izdavati Glasilo.
Glasilo može biti i u elektroničkom obliku.
Upravni odbor Komore donosi odluku o potrebi i vremenu izdavanja Glasila te obliku i sadržaju Glasila.


Glasilo broj 01

Glasilo broj 02

Glasilo broj 03

Glasilo broj 04

Glasilo broj 05

Glasilo broj 06

Glasilo broj 07

Glasilo broj 08

Glasilo broj 09Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.