Kodeks strukovne etike

Na temelju članka 22. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljsvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15, 114/18, 110/19), Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na sjednici održanoj pisanim putem, elektroničkom poštom u razdoblju od 5. do 12. lipnja 2020. godine, donijela je

KODEKS STRUKOVNE ETIKE ČLANOVA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA (NN 87/20)

 


 

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.