Odluke Upravnog odbora


Preglednik stručnih poslova i djelatnosti ovlaštenih inženjera strojarstva, inženjera gradilišta i voditelja radova strojarske struke po skupinama strojarskih projekata

Preglednik stručnih poslova i djelatnosti


Odluka o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva

Odluka o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri HKIS


Odluka o obvezama HKIS i vanjskih organizatora stručnog usavršavanja

Odluka o obvezama HKIS i vanjskih organizatora stručnog usavršavanja


Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u tijelima Komore

Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u tijelima Komore


Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za strucni nadzor nad radom članova Komore

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za strucni nadzor 2018.


Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za strucni nadzor 2019.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Hrvatske komore inženjera strojarstva

Odluka o naknadama za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva

Odluka o naknadama za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.