Odluke Upravnog odbora


Odluka o vrstama strojarskih projekata sukladno strukovnim smjerovima ovlaštenih inženjera strojarstva

Odluka o vrstama strojarskih projekata


Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera strojarstva

Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera strojarstva


Odluka o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva

Odluka o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri HKIS


Odluka o Izmjeni i dopuni Pravilnika o počasnim članovima Komore

Odluka o Izmjeni i dopuni Pravilnika o počasnim članovima Komore